Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018

U příležitosti 120. výročí založení sboru si členové místního SDH užili sváteční odpoledne.

Zdá se to být až neuvěřitelné, ale dle dochovaných písemných záznamů je to letos 120 let od chvíle, kdy byl hasičský sbor v Budislavicích založen. Stalo se tak 3. 11. 1898 po několika předchozích požárech v obci. První velkou prověrkou od vzniku se stalo uhašení dvou velkých ohňů v roce 1908, což mělo za následek vzrůstající oblibu a příliv nových členů.
V dubnu 1936 byla v obci vybudována hasičská zbrojnice a spolek byl udržován v provozuschopném stavu i během světových válek.
Po velkém požáru v obci u Hlinků 1962 bylo zjevné, že sbor bude muset vyměnit ruční stříkačku za motorovou. Přáním a žádostem bylo vyhověno, ještě téhož roku měli budislavičtí hasiči k dispozici motorovou stříkačku PPS 8.
S nástupem nových technologií se začal sbor zapojovat do okrskových, potažmo okresních soutěží, ve kterých zdokonaloval ovládání a práci s hasící technikou. Do současné doby se členové SDH vyšplhali na čelní místa okrskových a na velice slušná umístění okresních přeborů.
Dnešní sváteční odpoledne mělo několik etap. Prvním bodem se stalo uctění památky obětem 1. světové války kladením věnců k jejich památníku, poté se průvod odebral do kostela sv. Jiljí. Zde páter Jiří Špiřík za asistence Martina Kulíška sloužili mši svatou, jejímž vyvrcholením bylo vysvěcení sošky patrona všech hasičů – sv. Floriána a posvěcení praporu budislavického SDH.
V 15:30 byla zahájena slavnostní schůze na sále hostince U Křížů, které se zúčastnil velký počet pozvaných hostů – bývalých členů SDH dnes žijících v jiných obcích či městech a zástupců okrsků spadajících pod Mladý Smolivec. Cestu do Budislavic si našli i hasiči z Chloumka a Oselec.
V čele slavnostně ozdobeného stolu zasedli na připravená místa, kromě výboru SDH - 1. náměstek starosty OSH PJ Václav Sýkora a starostka Mladého Smolivce Eva Kubová. Za SDH Budislavice tu promluvili – starosta Lubomír Kříž, velitel Jiří Kovařík a jednatel Martin Kulíšek, který celou schůzi organizoval. Ve svých projevech řečníci podtrhli význam dobrovolných sborů a popřáli hasičům do dalších let mnoho úspěchů s co nejmenším počtem ostrých výjezdů. Závěr schůze patřil slavnostnímu předávání čestných uznání, plaket a vyznamenání nejaktivnějším členům sboru. Potleskem bylo odměněno předání čestné stuhy věnované obcí Mladý Smolivec, kterou na žerď praporu vlastnoručně zavěsila starostka Eva Kubová. Třešnička na dortu měla podobu medaile Svatého Floriána udělená sboru za dosavadní práci a úspěchy. Vysoké ocenění převzal za SDH Budislavice starosta Lubomír Kříž od 1. náměstka starosty OSH PJ Václava Sýkory.
Oficiální část sobotního odpoledne se stala minulostí a hosté si tak mohli prohlédnout výstavku historických fotografií spojenou s občerstvením v přilehlém stanu. Příjemné odpoledne bylo završeno vystoupením hudební skupiny Ungrovanka, při kterém se nejen hlasitě diskutovalo, živě vzpomínalo, ale hlavně tančilo a zpívalo.
Historická data byla čerpána z brožury vydané k příležitosti 120. výročí založení sboru a obsahuje podrobnosti od založení po současnost budislavického SDH.

Pořadatelé děkují sponzorů:

 • Obec Mladý Smolivec
 • Agrochov Kasejovice – Smolivec, a.s.
 • Pila K&P spol.s.r.o. Dožice
 • SDH Mladý Smolivec
 • SDH Starý Smolivec
 • SDH Dožice
 • SDH Radošice
 • Klaus Timber a.s. Kladrubce
 • Stanislav Krejčík Odvoz dřeva Starý Smolivec
 • Pavel Panýrek Odvoz dřeva Starý Smolivec
 • Michal Kovařík Elektro Ledce
 • Jan Spour Truhlářství Budislavice
 • Petr Tužarski – Kuřátko Budislavice
 • Marie Křížová Hostinec U Křížů Budislavice
 • Pavel Kroc Varius Praha s.r.o.
 • Zdeněk Hřebejk Mladý Smolivec
 • Maso Brejcha Blovice
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018
Slavnostní den SDH Budislavice 5. 5. 2018

Autor článku: Luděk Blovský

Autor fotografií: Luděk Blovský

Publikováno: 05.05.2018

Aktualizováno: 22.08.2019

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace