Slavnostní výsadba lip republiky u příležitosti 100. výročí od založení Československa

V sobotu 27. října 2018 se ve všech našich pěti obcích konala slavnostní výsadba našeho národního stromu – lípy

V Dožicích, Budislavicích, Mladém Smolivci, Starém Smolivci i Radošicích se sešli místní obyvatelé a společnými silami vsadili ve svých obcích mladou lipku. Lípy byly pořízeny za podpory Plzeňského kraje v rámci projektu „Lípy republiky 2018“.
Prvním bodem programu byla slavnostní mše svatá, která se konala od 10:00 hodin v dožickém kostele sv. Michaela Archanděla. Mši vedl ji páter Romański, který nás během 90 minut provedl naší historií i současností. Proběhla společná fotka všech návštěvníků kostela a závěrem dosavadní starostka Eva Kubová společně s dosavadním místostarostou Janem Spourem poděkovali panu faráři za mši a předali mu drobné upomínkové dárky.
První lípa se sázela v Dožicích na návsi. Nejprve paní starostka zapálila svíčku u pomníku padlých v 1. světové válce. Poté jsme se pustili do sázení první lípy (tedy přesněji řečeno hasiči se pustili do sázení lípy). Se spontánním nápadem přišla Pavla Kovaříková, která domů doběhla pro skleničky a láhev šampusu (přímo speciální edici k příležitosti 100. výročí naší republiky). Mohli jsme si tak na počest nové lípy společně „přiťuknout“ a lípu náležitě pokřtít. Následoval další spontánní nápad, nyní pocházející od Jany Kovaříkové – k lípě přidat také kousek naší trikolory. S tím si paní starostka poradila, takže lípy nesou i národní barvy. Následovala společná fotka všech účastníků tohoto slavnostního aktu u lípy republiky. Stejný postup se pak opakoval i v následujících obcích.
Další zastávkou byla obec Budislavice. Zde sázeli lípy dokonce dvě. Jedna „republiková“ a druhá v rámci projektu „Staleté kořeny“, jenž zprostředkovala paní Jana Merunková. U rybníčka proběhl slavnostní akt vsazení první lípy (republikové), u hřbitova pak byla zasazena druhá lípa. Na vsazení obou lip se společnými silami podíleli všichni přítomní, tedy nejen muži, ale i ženy a děti.
Následně jsme se přesunuli na hřiště do Mladého Smolivce, kde nás už vyhlíželi hasiči (spolu s hasičskou technikou) a několik dalších místních občanů. Po zapálení svíčky u pomníku padlých v 1. světové válce se přistoupilo k sázení lípy, tady se toho opět ujali hasiči. Hasičská auta nás poté doprovodila i do Starého Smolivce a Radošic.
Předposlední zastávka byla ve Starém Smolivci u pomníku padlých v 1. světové válce. Zde už také netrpělivě vyčkávali místní obyvatelé. Ruku k dílu při sázení poskytli nejen hasiči, ale i všichni přítomní (převažovaly ženy, proto to se opravuji na všechny přítomné).
Po dokončení slavnostního aktu nás čekala poslední zastávka – náves Radošice. Zde čekalo bezkonkurenčně nejvíce obyvatel. Lopat a kropáčů se opět ujali místní hasiči a během chvíle už lípa spokojeně odpočívala v zemi.
Každá z našich obcí má svou lípu republiky, svého patrona nesoucí národní barvy, jenž bude obce krášlit po dalších ideálně 100 let. Jménem obecního úřadu děkuji všem zúčastněným, že si našli chvilku a podíleli se na druhé části oslav 100. výročí od založení Československa a současně i zanechání památky pro příští generace.

Sponzoři akce:

Mše svatá v dožickém kostele
Mše svatá v dožickém kostele
Mše svatá v dožickém kostele
Mše svatá v dožickém kostele
Mše svatá v dožickém kostele
Mše svatá v dožickém kostele
Mše svatá v dožickém kostele
Mše svatá v dožickém kostele
Mše svatá v dožickém kostele
Mše svatá v dožickém kostele
Mše svatá v dožickém kostele
Mše svatá v dožickém kostele
Mše svatá v dožickém kostele
Mše svatá v dožickém kostele
Mše svatá v dožickém kostele
Mše svatá v dožickém kostele
Mše svatá v dožickém kostele
Mše svatá v dožickém kostele
Mše svatá v dožickém kostele
Mše svatá v dožickém kostele
Mše svatá v dožickém kostele
Mše svatá v dožickém kostele
Mše svatá v dožickém kostele
Mše svatá v dožickém kostele
Mše svatá v dožickém kostele
Mše svatá v dožickém kostele
Mše svatá v dožickém kostele
Mše svatá v dožickém kostele
Mše svatá v dožickém kostele
Mše svatá v dožickém kostele
Mše svatá v dožickém kostele
Mše svatá v dožickém kostele
Mše svatá v dožickém kostele
Mše svatá v dožickém kostele
Mše svatá v dožickém kostele
Mše svatá v dožickém kostele
Mše svatá v dožickém kostele
Mše svatá v dožickém kostele
Slavnostní vysazení lípy v Dožicích
Slavnostní vysazení lípy v Dožicích
Slavnostní vysazení lípy v Dožicích
Slavnostní vysazení lípy v Dožicích
Slavnostní vysazení lípy v Dožicích
Slavnostní vysazení lípy v Dožicích
Slavnostní vysazení lípy v Dožicích
Slavnostní vysazení lípy v Dožicích
Slavnostní vysazení lípy v Dožicích
Slavnostní vysazení lípy v Dožicích
Slavnostní vysazení lípy v Dožicích
Slavnostní vysazení lípy v Dožicích
Slavnostní vysazení lípy v Dožicích
Slavnostní vysazení lípy v Dožicích
Slavnostní vysazení lípy v Dožicích
Slavnostní vysazení lípy v Dožicích
Slavnostní vysazení lípy v Dožicích
Slavnostní vysazení lípy v Dožicích
Slavnostní vysazení lípy v Dožicích
Slavnostní vysazení lípy v Dožicích
Slavnostní vysazení lípy v Dožicích
Slavnostní vysazení lípy v Dožicích
Slavnostní vysazení lípy v Dožicích
Slavnostní vysazení lípy v Dožicích
Slavnostní vysazení lípy v Dožicích
Slavnostní vysazení lípy v Dožicích
Slavnostní vysazení lípy v Dožicích
Slavnostní vysazení lípy v Dožicích
Slavnostní vysazení lípy v Dožicích
Slavnostní vysazení lípy v Dožicích
Slavnostní vysazení lípy v Dožicích
Slavnostní vysazení lípy v Dožicích
Slavnostní vysazení lípy v Dožicích
Slavnostní vysazení lípy v Dožicích
Slavnostní vysazení lípy v Dožicích
Slavnostní vysazení lípy v Dožicích
Slavnostní vysazení lípy v Dožicích
Slavnostní vysazení lípy v Dožicích
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích na návsi
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích na návsi
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích na návsi
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích na návsi
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích na návsi
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích na návsi
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích na návsi
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích na návsi
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích na návsi
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích na návsi
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích na návsi
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích na návsi
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích na návsi
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích na návsi
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích na návsi
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích na návsi
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích na návsi
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích na návsi
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích na návsi
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích na návsi
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích na návsi
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích na návsi
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích na návsi
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích na návsi
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích na návsi
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích na návsi
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích na návsi
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích na návsi
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích na návsi
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích na návsi
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích na návsi
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích na návsi
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích na návsi
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích u hřbitova
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích u hřbitova
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích u hřbitova
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích u hřbitova
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích u hřbitova
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích u hřbitova
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích u hřbitova
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích u hřbitova
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích u hřbitova
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích u hřbitova
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích u hřbitova
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích u hřbitova
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích u hřbitova
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích u hřbitova
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích u hřbitova
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích u hřbitova
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích u hřbitova
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích u hřbitova
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích u hřbitova
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích u hřbitova
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích u hřbitova
Slavnostní vysazení lípy v Budislavicích u hřbitova
Slavnostní vysazení lípy v Mladém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy v Mladém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy v Mladém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy v Mladém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy v Mladém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy v Mladém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy v Mladém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy v Mladém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy v Mladém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy v Mladém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy v Mladém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy v Mladém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy v Mladém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy v Mladém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy v Mladém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy v Mladém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy v Mladém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy v Mladém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy v Mladém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy v Mladém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy v Mladém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy v Mladém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy v Mladém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy v Mladém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy v Mladém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy v Mladém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy v Mladém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy v Mladém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy v Mladém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy v Mladém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy v Mladém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy v Mladém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy v Mladém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy v Mladém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy v Mladém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy v Mladém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy v Mladém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy v Mladém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy v Mladém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy v Mladém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy v Mladém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy v Mladém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy v Mladém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy v Mladém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy ve Starém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy ve Starém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy ve Starém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy ve Starém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy ve Starém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy ve Starém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy ve Starém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy ve Starém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy ve Starém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy ve Starém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy ve Starém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy ve Starém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy ve Starém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy ve Starém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy ve Starém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy ve Starém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy ve Starém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy ve Starém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy ve Starém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy ve Starém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy ve Starém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy ve Starém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy ve Starém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy ve Starém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy ve Starém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy ve Starém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy ve Starém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy ve Starém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy ve Starém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy ve Starém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy ve Starém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy ve Starém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy ve Starém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy ve Starém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy ve Starém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy ve Starém Smolivci
Slavnostní vysazení lípy v Radošicích
Slavnostní vysazení lípy v Radošicích
Slavnostní vysazení lípy v Radošicích
Slavnostní vysazení lípy v Radošicích
Slavnostní vysazení lípy v Radošicích
Slavnostní vysazení lípy v Radošicích
Slavnostní vysazení lípy v Radošicích
Slavnostní vysazení lípy v Radošicích
Slavnostní vysazení lípy v Radošicích
Slavnostní vysazení lípy v Radošicích
Slavnostní vysazení lípy v Radošicích
Slavnostní vysazení lípy v Radošicích
Slavnostní vysazení lípy v Radošicích
Slavnostní vysazení lípy v Radošicích
Slavnostní vysazení lípy v Radošicích
Slavnostní vysazení lípy v Radošicích
Slavnostní vysazení lípy v Radošicích
Slavnostní vysazení lípy v Radošicích
Slavnostní vysazení lípy v Radošicích
Slavnostní vysazení lípy v Radošicích
Slavnostní vysazení lípy v Radošicích
Slavnostní vysazení lípy v Radošicích
Slavnostní vysazení lípy v Radošicích
Slavnostní vysazení lípy v Radošicích
Slavnostní vysazení lípy v Radošicích
Slavnostní vysazení lípy v Radošicích
Slavnostní vysazení lípy v Radošicích
Slavnostní vysazení lípy v Radošicích
Slavnostní vysazení lípy v Radošicích
Slavnostní vysazení lípy v Radošicích
Slavnostní vysazení lípy v Radošicích
Slavnostní vysazení lípy v Radošicích
Slavnostní vysazení lípy v Radošicích
Slavnostní vysazení lípy v Radošicích
Slavnostní vysazení lípy v Radošicích
Slavnostní vysazení lípy v Radošicích
Slavnostní vysazení lípy v Radošicích
Slavnostní vysazení lípy v Radošicích
Slavnostní vysazení lípy v Radošicích
Slavnostní vysazení lípy v Radošicích
Slavnostní vysazení lípy v Radošicích
Slavnostní vysazení lípy v Radošicích
Slavnostní vysazení lípy v Radošicích
Slavnostní vysazení lípy v Radošicích
Slavnostní vysazení lípy v Radošicích

Autor článku: Karolína Černá

Autor fotografií: Karolína Černá

Publikováno: 27.10.2018

Aktualizováno: 22.08.2019

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace