Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015

Sedmisté výročí narození Otce vlasti Karla IV si letos budeme připomínat...

Toliko staletí je pro "normálního smrtelníka" doba takořka nepředstavitelná... A přece: budislavický kostel byl postaven právě za doby Karlovy ve stejném čase jako slavný Karlštejn, a neméně slavný Karlův most je dokonce o pár let "mladší" než budislavický farní kostel sv. Jiljí, jeho severní kamenný vstupní portál (znovuobjevený počátkem minulého století) je dílem kamenické huti stavitelů Zvíkovského hradu, atd...Převelice doteků významných událostí dějinných by se dalo vyčíst z historie toho nenápadného kostelíka, budovaného a opečovávaného po věky jen rukama a na náklady místních občanů, tak jak je to vepsáno v nálitkové dedikaci jeho zvonu: "....ku cti a chvale Boží dali slíti ctihodní páni konšelé budislavští...". Koneckonců i sama obec vděčí Karlu IV za svůj prvopočátek, vždyť i Budislavice byly založeny na jeho popud a z jeho příkazu, kterýžto velel v dosavadní neobdělávané pustině zakládati takzvané "kolonizační obce".
Předlouhá je tradice setkávání lidí v těch památných zdech - od poloviny 14. století od ustavení první lokalie (farnosti) se zde udály miriády setkání při modlitbách, mších, křtech, svatbách, i pohřbech...Tak i letos jsme se setkali a oslavili Vánoční svátek Kristova narození tradičně a to vskutku krásným prožitkem. Tím bylo v podvečer 29.12. koncertní provedení České pastorální mše vánoční Edvarda Marhuly ( E.M. -moravskoslezský skladatel, varhaník a hud.pedagog, činný okolo přelomu 19. a 20.stol.) v podání CHrámového pěveckého sboru sv. Martina z Radomyšle. Pod vedením svého sbormistra R. Semiginovského sbor přidal k mimořádně líbezně zpěvné mši ještě konvolut klasických vánočních písní a koled, ke kterým se přidali místní i "přespolní" v zaplněném kostele.
A před kostelem už víno svařené s vonným kořením i se sousedským popovídáním vábilo k dalším setkáním, k vzájemným přáním zdraví a všeho nejlepšího v roce nadcházejícím. Vždyť Vánoce nejsou přece jen reklamou vybičovaný nákupní shon a úklidové šílenství a potom jen a jen konsum a plný břich.
Duchovní podstatu Vánoc - oslavu narození Ježíše Krista, oslavili věřící naší budislavické farnosti i Mší sv. slouženou P.R.K.Paruszewskim o prvním svátku vánočním - na Boží hod.
Duchovní správa oznámila, že z "určitých důvodů" nebudou v budislavickém farním kostele nadále slouženy pravidelné bohoslužby (kromě Vánoc, Velikonoc a pouti). Drze si troufám podotknout, že důvodem a příčinou přerušení této letité tradice je obapolný nezájem.
A tak:... pokoj všem lidem dobré vůle !.. a budeme doufat, že kostelní zdi nepropadnou pro "obapolný" (ne)zájem do zmaru a devastace stejně tak, jako zdi budislavické fary a budou po mnohá další staletí sloužit jako důstojné místo setkávání právě lidí dobré vůle.

Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015
Vánoce v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 2015

Autor článku: Kulíšek Martin

Autor fotografií: Eva Kubová

Publikováno: 29.12.2015

Aktualizováno: 22.08.2019

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace