Úřední deska

Úřední deska obce Mladý Smolivec.

Dokumenty zveřejňované dle zákona o obcích na úřední desce.

Schválené rozpočty, schválené rozpočtové výhledy a schválená rozpočtová opatření Obce Mladý Smolivec jsou trvale elektronicky zveřejněny v části ROZPOČTY OBCE, schválené závěrečné účty jsou trvale elektronicky zveřejněny v části Rozpočty obce – výsledky hospodaření , vše v listinné podobě v kanceláři OÚ Mladý Smolivec.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 16.7.2020
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 16.7.2020 od 18 h na hřišti ve Starém Smolivci
Min.doba zveřejnění od 09.07.2020 do 16.07.2020.

Záměr 2/2020
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 2/2020
Min.doba zveřejnění od 08.07.2020 do 24.07.2020.

Strategický plán Obce Mladý Smolivec 2020 - 2025
Strategický plán Obce Mladý Smolivec 2020 - 2025
Min.doba zveřejnění od 08.07.2020 do 24.07.2020.

Veřejná vyhláška od Magistrátu města Ústí nad Labem č.j.: MMUL/ODM/SEM/153758/2020/KitL
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem vydává Oznámení o možnosti převzít zásilku ev.č.: 218351
Min.doba zveřejnění od 07.07.2020 do 23.07.2020.

Veřejná vyhláška od MěÚ Příbram č.j.: MeUPB 57341/2020/SOSH/Paz
Městský úřad Příbram, Samostatné oddělení silničního hospodářství vydává opatření obecné povahy 2. doplnění stanovení přechodné úpravy provozu spis. zn.: SZ MeUPB 26899/2020
Min.doba zveřejnění od 01.07.2020 do 17.07.2020.

MěÚ Nepomuk vyhlašuje Nařízení č.1/2020 ze dne 1.7.2020
Rada města Nepomuk vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov LHO Nepomuk, platných od 1.1.2022 do 31.12.2031
Min.doba zveřejnění od 01.07.2020 do 31.10.2020.

Mimořádná opatření ze dne 1.7.2020
Přehled Mimořádných opatření vydaných ke dni 1.7.2020
Min.doba zveřejnění od 01.07.2020 do 17.07.2020.

Mimořádná opatření ze dne 19.6.2020
Přehled Mimořádných opatření vydaných ke dni 19.6.2020
Min.doba zveřejnění od 24.06.2020 do 10.07.2020.

Mimořádná opatření ze dne 17.6.2020
Přehled Mimořádných opatření vydaných ke dni 17.6.2020
Min.doba zveřejnění od 24.06.2020 do 10.07.2020.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 17110/2020-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH9964/2020-16212
Min.doba zveřejnění od 06.04.2020 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 63920/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH22476/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 09.12.2019 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 41508/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává Veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH17445/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 05.09.2019 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č. j.: 18918/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy sp. zn.: 14LH7893/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 03.04.2019 do 31.12.2022.

Výzva majitelům pozemků od ÚZSVM - č.j.: UZSVM/P/7069/2019-HMSO
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon – aktualizace k 20.3.2019
Min.doba zveřejnění od 21.09.2017 do 31.12.2023.

Informace pro občany

Přehled oznámení osobám s trvalým pobytem na OÚ Mladý Smolivec
Oznámení osobám s trvalým pobytem na adrese Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk o uložení doporučených zásilek.

Rozpis svozů SKO pro rok 2020
Rozpis svozů SKO pro rok 2020 v Mladém Smolivci

Poutě v našich obcích - 2020
Poutě v našich obcích budou z největší pravděpodobností bez tradičních pouťových atrakcí.

Tašky na tříděný odpad - do konce roku 2020
Občané Mladosmolivecka, kteří uhradili poplatek za TKO na rok 2020 do 29. 2. 2020, si mohou v kanceláři OÚ vyzvednout tašky na tříděný odpad

Zveřejnění návrhu jízdní řádu 2020/2021
Zveřejnění návrhu jízdní řádu 2020/2021

Novinky krajského tarifu od 1. 7. 2020
Souhrnné informace a vysvětlení pro cestující k novému tarifu IDPK, který začne platit od 1.7.2020

Hromadné rozesílání e-mailových zpráv - leden 2019
Obec Mladý Smolivec pro Vás připravila provoz elektronické pošty, která slouží k informování občanů doručováním zpráv o aktuálním dění v obci formou krátkých e-mailových zpráv

Informace o doručování zásilek osobám s trvalým pobytem na ohlašovně OÚ Mladý Smolivec
Poučení pro občany s trvalým pobytem na adrese Mladý Smolivec 95 o uložení zásilky.

Informace o pálení biologického odpadu
Pravidla v zájmu bezpečnosti své i druhých při pálení biologického odpadu.

Informace o vypalování porostů a spalování hořlavých látek na volném prostranství
Důležité informace v zájmu bezpečnosti své i druhých při vypalování porostů a spalování hořlavých látek na volném prostranství.

Sběrné dvory
Informace o sběrných dvorech pro ukládání odpadů v našem okolí.

Pověřený úřad
Pověřený úřad pro obec Mladý Smolivec.

Výroční zprávy o poskytování informací

Výroční zprávy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a odpovědi na žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím najdete zde.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace