Úřední deska

Úřední deska obce Mladý Smolivec.

Dokumenty zveřejňované dle zákona o obcích na úřední desce.

Schválené rozpočty, schválené rozpočtové výhledy a schválená rozpočtová opatření Obce Mladý Smolivec jsou trvale elektronicky zveřejněny v části ROZPOČTY OBCE, schválené závěrečné účty jsou trvale elektronicky zveřejněny v části Rozpočty obce – výsledky hospodaření , vše v listinné podobě v kanceláři OÚ Mladý Smolivec.

Mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny ze dne 6.5.2021
Mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny - projednáno vládou 6.5.2021
Min.doba zveřejnění od 07.05.2021 do 23.05.2021.

Mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny ze dne 3.5.2021
Mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny - projednáno vládou 3.5.2021
Min.doba zveřejnění od 04.05.2021 do 20.05.2021.

Nová mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny ze dne 29.4.2021
Nová mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny, projednané vládou dne 29.4.2021
Min.doba zveřejnění od 30.04.2021 do 16.05.2021.

Nová mimořádná a ochranná opatření MZ ČR projednaná vládou 26.4.2021
Mimořádná opatření MZ ČR platná od 3.5.2021 a ochranná opatření MZ ČR, vše projednané vládou dne 26.4.2021
Min.doba zveřejnění od 27.04.2021 do 13.05.2021.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na r. 2022-2024
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na roky 2022-2024
Min.doba zveřejnění od 26.04.2021 do 12.05.2021.

Návrh rozpočtu Svazku obcí Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na r. 2021
Návrh rozpočtu Svazku obcí Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na rok 2021
Min.doba zveřejnění od 26.04.2021 do 12.05.2021.

Mimořádné opatření MZDR platné od 26.4.2021
Mimořádné opatření MZDR k omezení obchodů a dalších akcí od 26.4.2021
Min.doba zveřejnění od 26.04.2021 do 12.05.2021.

Návrh závěrečného účtu za rok 2020
Závěrečný účet 2020, Výsledovka MŠ Starý Smolivec, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ml.Smolivec za rok 2020, Rozvaha 2020, Výkaz zisku a ztráty 2020, Příloha 2020, Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2020, Údaje o poskytnutých garancích 2020, Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru 2020
Min.doba zveřejnění od 23.04.2021 do 20.05.2021.

Mimořádná opatření MZ ČR po jednání vlády ČR 22.04.2021
Mimořádná opatření MZ ČR po jednání vlády ČR 22.04.2021 + balíčky pro návrat do normálního života
Min.doba zveřejnění od 23.04.2021 do 09.05.2021.

Veřejná vyhláška od FÚ pro Plzeňský kraj č.j.: 729904/21/2300-11420-401159
Na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Plzeňský kraj je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 729744/21/2300-11420-401159
Min.doba zveřejnění od 22.04.2021 do 26.05.2021.

Sčítání lidu - aktualizace 7.4.2021
Informace o prodloužení online sčítání do 11.5.2021 a informační leták o sčítání
Min.doba zveřejnění od 07.04.2021 do 11.05.2021.

Sčítání lidu v období 27.3. - 11.5.2021
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
Min.doba zveřejnění od 25.03.2021 do 11.05.2021.

Oznámení o vyvěšení dokumentů ze dne 2.11.2020
V souladu se změnou zákona č. 250/2000 Sb. schválené zákonem č. 24/2017 informujeme o zveřejnění dokumentů Mikroregionu Nepomucko.
Min.doba zveřejnění od 02.11.2020 do 31.12.2021.

Veřejná vyhláška od Ministerstva zemědělství č.j.: 33784/2020-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH18295/2020-16212
Min.doba zveřejnění od 28.07.2020 do 31.12.2022.

Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění informujeme o zveřejnění schválených dokumentů svazku:
Min.doba zveřejnění od 27.07.2020 do 31.12.2021.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 17110/2020-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH9964/2020-16212
Min.doba zveřejnění od 06.04.2020 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 63920/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH22476/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 09.12.2019 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 41508/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává Veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH17445/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 05.09.2019 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č. j.: 18918/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy sp. zn.: 14LH7893/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 03.04.2019 do 31.12.2022.

Výzva majitelům pozemků od ÚZSVM - č.j.: UZSVM/P/7861/2021-HMSO
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon – aktualizace k 1.2.2021
Min.doba zveřejnění od 21.09.2017 do 31.12.2023.

Informace pro občany

Přehled oznámení osobám s trvalým pobytem na OÚ Mladý Smolivec
Oznámení osobám s trvalým pobytem na adrese Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk o uložení doporučených zásilek.


Vyhlášení výzvy III. vlny kotlíkové dotace od 1.6. do 30.11.2021
Plzeňský kraj vyhlašuje další výzvu k podávání žádostí v rámci III. vlny kotlíkových dotací

Z-BOX v Mladém Smolivci - od května 2021
Od května 2021 budou mít nejen občané Mladosmolivecka možnost využít Z-BOX. Najdete jej na veřejném prostranství mezi obchodem a obecním úřademNepomuk zve na svatojánské oslavy 2.5. - 30.9.2021
Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého

Rozvozový plán prodeje kuřiček 25.2. - 4.11.2021
Rozvozový plán prodeje kuřiček 2021

Hromadné rozesílání e-mailových zpráv - leden 2019
Obec Mladý Smolivec pro Vás připravila provoz elektronické pošty, která slouží k informování občanů doručováním zpráv o aktuálním dění v obci formou krátkých e-mailových zpráv

Výroční zprávy o poskytování informací

Výroční zprávy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a odpovědi na žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím najdete zde.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace