Úřední deska

Úřední deska obce Mladý Smolivec.

Dokumenty zveřejňované dle zákona o obcích na úřední desce.

Schválené rozpočty, schválené rozpočtové výhledy a schválená rozpočtová opatření Obce Mladý Smolivec jsou trvale elektronicky zveřejněny v části ROZPOČTY OBCE, schválené závěrečné účty jsou trvale elektronicky zveřejněny v části Rozpočty obce – výsledky hospodaření , vše v listinné podobě v kanceláři OÚ Mladý Smolivec.

Odpověď na žádost podle zákona 106/1999 Sb. čj. 506/19, sp. zn. 2/2019
Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.
Min.doba zveřejnění od 20.08.2019 do 05.09.2019.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 23.8.2019
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat v pátek 23.8.2019 od 18.hod v hostinci na hřišti ve Starém Smolivci
Min.doba zveřejnění od 15.08.2019 do 23.08.2019.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č. j.: DOP/6018/2019 – Bo
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Sp. zn.:
Min.doba zveřejnění od 13.08.2019 do 29.08.2019.

Záměr 6/2019
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 6/2019
Min.doba zveřejnění od 08.08.2019 do 23.08.2019.

Záměr 5/2019
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 5/2019
Min.doba zveřejnění od 08.08.2019 do 23.08.2019.

Záměr 4/2019
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 4/2019
Min.doba zveřejnění od 08.08.2019 do 23.08.2019.

Exekuční příkaz k provedení exekuce č.j.: 190 EX 3/18-18
Soudní exekutor vydává exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí
Min.doba zveřejnění od 07.08.2019 do 23.08.2019.

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání č.j.: Čj. 190 EX 3/18-65
Soudní exekutor vydává Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
Min.doba zveřejnění od 07.08.2019 do 17.09.2019.

Veřejná dražební vyhláška č. j.: 220 EX 13119/11-260
Usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba
Min.doba zveřejnění od 03.07.2019 do 09.09.2019.

Závěrečný účet DSO Mikroregion Nepomucko 2018
Závěrečný účet DSO Mikroregion Nepomucko za rok 2018
Min.doba zveřejnění od 16.05.2019 do 30.06.2020.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Nepomucko 2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Nepomucko za rok 2018
Min.doba zveřejnění od 16.05.2019 do 30.06.2020.

Výzva č.j.: PK-ŽP/7240/19
Výzva KÚPK vlastníkům lesa
Min.doba zveřejnění od 14.05.2019 do 31.10.2019.

Veřejná vyhláška od MZE č. j.: 18918/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy sp. zn.: 14LH7893/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 03.04.2019 do 31.12.2022.

Oznámení Svazku obcí PJ pro odpadové hospodářství o zveřejňování na ÚD ze dne 1.2.2019
Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství sděluje, že návrhy dokumentů a schválené dokumenty rozpočtového hospodaření roku 2018 a 2019 jsou zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách
Min.doba zveřejnění od 01.02.2019 do 01.02.2020.

Mikroregion Nepomucko zveřejňuje dokumenty na rok 2019
V souladu s aktuální změnou zákona č. 250/2000 Sb. schválené zákonem č. 24/2017 informujeme o zveřejnění těchto dokumentů Mikroregionu Nepomucko.
Min.doba zveřejnění od 20.12.2018 do 31.12.2019.

Výzva majitelům pozemků od ÚZSVM - č.j.: UZSVM/P/7069/2019-HMSO
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon – aktualizace k 20.3.2019
Min.doba zveřejnění od 21.09.2017 do 31.12.2023.

Informace pro občany

Prodej brambor v Dožicích - 2019
Nabídka raných brambor, k odběru v Dožicích. Bližší informace na tel. č. 724 226 424.

Upozornění majitelům fen a psů
Upozorňujeme majitele fen a psů, že v našich obcích se objevil již druhý případ možné otravy psů. Je nutné, abyste svá zvířata hlídali a dávali si pozor, co se Vám povaluje okolo plotu. Tentokráte jde zřejmě o otrávenou kost. Minulý případ byly modré granule.

Pravidelné mše v dožickém kostele sv. Michaela
Oznamujeme občanům, že v Dožicích v kostele sv. Michaela se konají pravidelné mše každý čtvrtý čtvrtek v měsíci vždy od 18 hodin. Srdečně všechny zveme.

Upozornění na trávení psů na Smolivecku
Obecní úřad Mladý Smolivec upozorňuje občany, že se v obci Starý Smolivec objevil případ otráveného psa.

Přehled oznámení osobám s trvalým pobytem na OÚ Mladý Smolivec
Oznámení osobám s trvalým pobytem na adrese Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk o uložení doporučených zásilek.

Prodej sazenic stromků - 2019
Obec Mladý Smolivec, lesní školka Bulovatá - Nabídka sadebního materiálu pro jaro a podzim 2019

Hromadné rozesílání e-mailových zpráv - leden 2019
Obec Mladý Smolivec pro Vás připravila provoz elektronické pošty, která slouží k informování občanů doručováním zpráv o aktuálním dění v obci formou krátkých e-mailových zpráv

Rozpis svozů odpadů na r. 2019
Rozpis svozů SKO pro rok 2019

Informace o doručování zásilek osobám s trvalým pobytem na ohlašovně OÚ Mladý Smolivec
Poučení pro občany s trvalým pobytem na adrese Mladý Smolivec 95 o uložení zásilky.

Informace o pálení biologického odpadu
Pravidla v zájmu bezpečnosti své i druhých při pálení biologického odpadu.

Informace o vypalování porostů a spalování hořlavých látek na volném prostranství
Důležité informace v zájmu bezpečnosti své i druhých při vypalování porostů a spalování hořlavých látek na volném prostranství.

Sběrné dvory
Informace o sběrných dvorech pro ukládání odpadů v našem okolí.

Pověřený úřad
Pověřený úřad pro obec Mladý Smolivec.

Výroční zprávy o poskytování informací

Výroční zprávy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a odpovědi na žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím najdete zde.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace