Úřední deska

Úřední deska obce Mladý Smolivec.

Dokumenty zveřejňované dle zákona o obcích na úřední desce.

Schválené rozpočty, schválené rozpočtové výhledy a schválená rozpočtová opatření Obce Mladý Smolivec jsou trvale elektronicky zveřejněny v části ROZPOČTY OBCE, schválené závěrečné účty jsou trvale elektronicky zveřejněny v části Rozpočty obce – výsledky hospodaření , vše v listinné podobě v kanceláři OÚ Mladý Smolivec.

Mimořádné opatření KHS PK č. 4/2020 č.j.: KHSPL 25121/28/2020
Mimořádné opatření KHS PK č. 4/2020 platné pro území okresů Plzeň-město a Plzeň-jih, od 23. září 2020 - 00:00 hodin do zrušení nebo změny
Min.doba zveřejnění od 22.09.2020 do 08.10.2020.

Mimořádná opatření ke dni 18.9.2020
Přehled Mimořádných opatření vydaných ke dni 18.9.2020
Min.doba zveřejnění od 21.09.2020 do 07.10.2020.

Oznámení o době a místě konání voleb pro volby do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3.10.2020
Starostka obce Mladý Smolivec podle zákona č. 130/2000 Sb, o volbách do zastupitelstvech krajů a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Oznámení
Min.doba zveřejnění od 17.09.2020 do 03.10.2020.

Mimořádná opatření ke dni 16.9.2020
Přehled Mimořádných opatření vydaných ke dni 16.9.2020
Min.doba zveřejnění od 17.09.2020 do 03.10.2020.

Smlouva o dílo "Oprava střechy čp. 1 Starý Smolivec" – druhá část
Smlouva o dílo "Oprava střechy čp. 1 Starý Smolivec" – druhá část
Min.doba zveřejnění od 16.09.2020 do 02.10.2020.

Mimořádné opatření od MZDR č.j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN platné od 10.9.2020
Mimořádné opatření o nošení roušek
Min.doba zveřejnění od 10.09.2020 do 26.09.2020.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/11552/2020-BaM
MěÚ Nepomuk, odbor dopravy, vydává Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích sp. zn.: MÚ/DOP/4664/20
Min.doba zveřejnění od 09.09.2020 do 25.09.2020.

Seznam volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3.10.2020
Seznam volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3.10.2020
Min.doba zveřejnění od 17.08.2020 do 03.10.2020.

Jmenování zapisovatelů OVK pro volby do zastupitelstev krajů, které se konají ve dnech 2. a 3.10.2020
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev krajů, které se konají ve dnech 2. a 3.10.2020
Min.doba zveřejnění od 17.08.2020 do 03.10.2020.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev konané ve dnech 2. a 3. října 2020
Starostka Obce Mladý Smolivec Eva Kubová stanovuje pro volby do zastupitelstev konané 2. a 3.10.2020 minimální počet členů okrskové volební komise
Min.doba zveřejnění od 03.08.2020 do 03.10.2020.

Veřejná vyhláška od Ministerstva zemědělství č.j.: 33784/2020-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH18295/2020-16212
Min.doba zveřejnění od 28.07.2020 do 31.12.2022.

Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění informujeme o zveřejnění schválených dokumentů svazku:
Min.doba zveřejnění od 27.07.2020 do 31.12.2021.

MěÚ Nepomuk vyhlašuje Nařízení č.1/2020 ze dne 1.7.2020
Rada města Nepomuk vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov LHO Nepomuk, platných od 1.1.2022 do 31.12.2031
Min.doba zveřejnění od 01.07.2020 do 31.10.2020.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 17110/2020-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH9964/2020-16212
Min.doba zveřejnění od 06.04.2020 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 63920/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH22476/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 09.12.2019 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 41508/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává Veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH17445/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 05.09.2019 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č. j.: 18918/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy sp. zn.: 14LH7893/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 03.04.2019 do 31.12.2022.

Výzva majitelům pozemků od ÚZSVM - č.j.: UZSVM/P/7069/2019-HMSO
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon – aktualizace k 20.3.2019
Min.doba zveřejnění od 21.09.2017 do 31.12.2023.

Informace pro občany

Přehled oznámení osobám s trvalým pobytem na OÚ Mladý Smolivec
Oznámení osobám s trvalým pobytem na adrese Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk o uložení doporučených zásilek.

Rozpis svozů SKO pro rok 2020
Rozpis svozů SKO pro rok 2020 v Mladém SmolivciZávada na veřejném vodovodu v Mladém Smolivci - srpen, září 2020
Žádáme občany v Mladém Smolivci a to v části bytovky od čp. 78 do čp. 94 a nemovitost čp. 74, aby si zkontrolovali vodovodní soustavu v domech a v blízkém okolí.

Kalendáře na rok 2021
Žádáme občany o poskytnutí fotografií do připravovaného kalendáře na rok 2021.

Poutě v našich obcích - 2020
Poutě v našich obcích budou z největší pravděpodobností bez tradičních pouťových atrakcí.

Tašky na tříděný odpad - do konce roku 2020
Občané Mladosmolivecka, kteří uhradili poplatek za TKO na rok 2020 do 29. 2. 2020, si mohou v kanceláři OÚ vyzvednout tašky na tříděný odpad

Hromadné rozesílání e-mailových zpráv - leden 2019
Obec Mladý Smolivec pro Vás připravila provoz elektronické pošty, která slouží k informování občanů doručováním zpráv o aktuálním dění v obci formou krátkých e-mailových zpráv

Informace o doručování zásilek osobám s trvalým pobytem na ohlašovně OÚ Mladý Smolivec
Poučení pro občany s trvalým pobytem na adrese Mladý Smolivec 95 o uložení zásilky.

Informace o pálení biologického odpadu
Pravidla v zájmu bezpečnosti své i druhých při pálení biologického odpadu.

Informace o vypalování porostů a spalování hořlavých látek na volném prostranství
Důležité informace v zájmu bezpečnosti své i druhých při vypalování porostů a spalování hořlavých látek na volném prostranství.

Pověřený úřad
Pověřený úřad pro obec Mladý Smolivec.

Výroční zprávy o poskytování informací

Výroční zprávy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a odpovědi na žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím najdete zde.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace