Úřední deska

Úřední deska obce Mladý Smolivec.

Dokumenty zveřejňované dle zákona o obcích na úřední desce.

Schválené rozpočty, schválené rozpočtové výhledy a schválená rozpočtová opatření Obce Mladý Smolivec jsou trvale elektronicky zveřejněny v části ROZPOČTY OBCE, schválené závěrečné účty jsou trvale elektronicky zveřejněny v části Rozpočty obce – výsledky hospodaření , vše v listinné podobě v kanceláři OÚ Mladý Smolivec.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 17110/2020-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH9964/2020-16212
Min.doba zveřejnění od 06.04.2020 do 31.12.2022.

Oznámení zadavatele obce Mladý Smolivec k zakázce "Místní komunikace Mladý Smolivec včetně prostranství"
Zadavatel Obec Mladý Smolivec, sídlem Mladý Smolivec 95, 33501 Nepomuk, IČO 00256935 oznamuje všem zájemcům o zakázku na stavební práce s názvem Místní komunikace Mladý Smolivec včetně prostranství
Min.doba zveřejnění od 03.04.2020 do 19.04.2020.

Veřejná vyhláška od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR č.j.: SR/0016/US/2020-2
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zveřejňuje Opatření obecné povahy včetně příloh
Min.doba zveřejnění od 03.04.2020 do 19.04.2020.

Výzva k dodržování opatření platných na našem území - 31.3.2020
Vážení spoluobčané, v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, karantény celé České republiky a přijatých opatření Vládou ČR a MZ ČR Vás žádám o dodržování všech opatření platných na našem území a zavedených z důvodu zamezení šíření nákazy koronaviru
Min.doba zveřejnění od 31.03.2020 do 30.04.2020.

Mimořádné opatření od MZ č.j.: MZDR 13361/2020-1/MIN/KAN
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Min.doba zveřejnění od 31.03.2020 do 16.04.2020.

Mimořádné opatření od MZ č.j.: MZDR 13361/2020-2/MIN/KAN
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Min.doba zveřejnění od 31.03.2020 do 16.04.2020.

Mimořádné opatření od MZ č.j.: MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Min.doba zveřejnění od 31.03.2020 do 16.04.2020.

Mimořádné opatření od MZ č.j.: MZDR 13894/2020-1/MIN/KAN
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Min.doba zveřejnění od 31.03.2020 do 16.04.2020.

Usnesení vlády č. 140 - 142
Usnesení vlády č. 140 - 142
Min.doba zveřejnění od 31.03.2020 do 16.04.2020.

Nouzový stav - zpřísnění od 31.3.2020
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a vyhlášené karantény celého území ČR platí následující opatření
Min.doba zveřejnění od 31.03.2020 do 30.04.2020.

Usnesení vlády č. 133 - 137
Usnesení vlády č. 133 - 137
Min.doba zveřejnění od 27.03.2020 do 12.04.2020.

Usnesení vlády č. 130 - 132
Usnesení vlády č. 130 - 132
Min.doba zveřejnění od 27.03.2020 do 12.04.2020.

Mimořádné opatření od MZ č.j.: MZDR 12745/2020-1/MIN/KAN
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Min.doba zveřejnění od 26.03.2020 do 11.04.2020.

Usnesení vlády č. 122 - 128
Usnesení vlády č. 122 - 128
Min.doba zveřejnění od 24.03.2020 do 09.04.2020.

Veřejná vyhláška od MěÚ Příbram č.j.: MeUPB 26899/2020/SOSH/Paz
Městský úřad Příbram, Samostatné oddělění silničního hospodářství vydává opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu spis.zn.: SZ MeUPB 26899/2020
Min.doba zveřejnění od 24.03.2020 do 09.04.2020.

Usnesení vlády č. 120 - 121
Usnesení vlády č. 120 - 121
Min.doba zveřejnění od 24.03.2020 do 09.04.2020.

Vysvětlení č.1 ZD ZMR „Místní komunikace Mladý Smolivec včetně prostranství“
Vysvětlení č.1 zadávací dokumentace zakázce malého rozsahu: Místní komunikace Mladý Smolivec včetně prostranství
Min.doba zveřejnění od 23.03.2020 do 08.04.2020.

Výzva k předložení nabídky na zakázku "Místní komunikace Mladý Smolivec včetně prostranství"
Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu Místní komunikace Mladý Smolivec včetně prostranství
Min.doba zveřejnění od 06.03.2020 do 07.04.2020.

Dražebni vyhláška o elektronické dražbě č.j.: 144 EX 6625/17-80
Soudní exekutor vydává Usnesení - dražební vyhlášku o elektronické dražbě
Min.doba zveřejnění od 03.03.2020 do 13.05.2020.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 63920/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH22476/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 09.12.2019 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 41508/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává Veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH17445/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 05.09.2019 do 31.12.2022.

Závěrečný účet DSO Mikroregion Nepomucko 2018
Závěrečný účet DSO Mikroregion Nepomucko za rok 2018
Min.doba zveřejnění od 16.05.2019 do 30.06.2020.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Nepomucko 2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Nepomucko za rok 2018
Min.doba zveřejnění od 16.05.2019 do 30.06.2020.

Veřejná vyhláška od MZE č. j.: 18918/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy sp. zn.: 14LH7893/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 03.04.2019 do 31.12.2022.

Výzva majitelům pozemků od ÚZSVM - č.j.: UZSVM/P/7069/2019-HMSO
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon – aktualizace k 20.3.2019
Min.doba zveřejnění od 21.09.2017 do 31.12.2023.

Informace pro občany

Nové nájemní smlouvy hrobů na hřbitově v Budislavicích - 2020
Pro vyhotovení nové smlouvy zavolejte na OÚ nebo pošlete elektronicky požadavek kde si domluvíte termín podpisu

Přehled oznámení osobám s trvalým pobytem na OÚ Mladý Smolivec
Oznámení osobám s trvalým pobytem na adrese Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk o uložení doporučených zásilek.

Rozpis svozů SKO pro rok 2020
Rozpis svozů SKO pro rok 2020 v Mladém Smolivci

Nakládání s odpady v době koronavirové pandemie - aktualizováno 3.4.2020
Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

Uzavření pošty v Dožicích 1.4. - 30.4.2020
Dovolujeme si Vás informovat o dočasné krátkodobé uzavírce provozovny Dožice. Provozovna bude uzavřena na nezbytně nutnou dobu ve dnech 1. 4. 2020 – 30. 4. 2020 z provozních důvodů.

Další změny jízdních řádů BUS od 1.4.2020
Od 1. dubna se omezují další autobusové spoje. Omezení byla přijata na základě podnětů od řidičů, resp. dopravců, které spoje jezdí zcela prázdné

Provoz mladosmoliveckých prodejen v nouzovém stavu od 25.3.2020
Žádáme všechny zákazníky, aby dodržovali pravidla nařízení vlády a pravidla provozovatele prodejny

Pracovněprávní desatero boje s koronavirem - březen 2020
Pracovněprávní desatero boje s koronavirem

Zvýšená návštěvnost rekreačních objektů - 21.3.2020
Žádost pro všechny občany, kteří se v současné době přesunuli z měst na své rekreační objekty

Žádost o kompostéry - do 31.5.2020
Byla vyhlášena další výzva na kompostéry. Nejlépe do konce května 2020 se mohou přihlásit případní noví zájemci. Staré nevyřízení žádosti (neúspěšná žádost o dotaci) jsou v platnosti a budou zařazeny do nové žádosti.

Informace o omezeném provozu OÚ Mladý Smolivec od 18.3.2020
Vážení občané, vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Vás žádáme, abyste:

Omezený provoz ordinací MediClinic v Nepomuku od 16.3.2020
Mimořádná opatření vlády ČR nám neumožnila zajistit dostatečný počet ochranných pomůcek, a proto jsme v aktuální situaci nuceni omezit provoz

Výzva ze dne 16.3.2020, aby klienti zbytečně nenavštěvovali pošty
Pobočky České pošty jsou zatím otevřené podle standardních otevíracích dob každé pobočky.

Uzavření ordinace praktického lékaře pro dospělé v Mladém Smolivci od 16.3.2020
Upozorňujeme občany na UZAVŘENÍ ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE V MLADÉM SMOLIVCI, praktický lékař pro dospělé MUDr. Jaroslav Mackovič.

Prodej slepiček v našich obcích ve dnech 4.3., 15.4. a 28.4.2020
Termíny a místa prodeje slepiček v našich obcích

Nábor zaměstnanců - řidič autobusu firmy Arriva 2020
Společnost ARRIVA bude od června zajišťovat autobusovou dopravu v Plzeňském kraji a tímto hledá nové zaměstnance

Hromadné rozesílání e-mailových zpráv - leden 2019
Obec Mladý Smolivec pro Vás připravila provoz elektronické pošty, která slouží k informování občanů doručováním zpráv o aktuálním dění v obci formou krátkých e-mailových zpráv

Informace o doručování zásilek osobám s trvalým pobytem na ohlašovně OÚ Mladý Smolivec
Poučení pro občany s trvalým pobytem na adrese Mladý Smolivec 95 o uložení zásilky.

Informace o pálení biologického odpadu
Pravidla v zájmu bezpečnosti své i druhých při pálení biologického odpadu.

Informace o vypalování porostů a spalování hořlavých látek na volném prostranství
Důležité informace v zájmu bezpečnosti své i druhých při vypalování porostů a spalování hořlavých látek na volném prostranství.

Sběrné dvory
Informace o sběrných dvorech pro ukládání odpadů v našem okolí.

Pověřený úřad
Pověřený úřad pro obec Mladý Smolivec.

Výroční zprávy o poskytování informací

Výroční zprávy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a odpovědi na žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím najdete zde.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace