Úřední deska

Úřední deska obce Mladý Smolivec.

Dokumenty zveřejňované dle zákona o obcích na úřední desce.

Schválené rozpočty, schválené rozpočtové výhledy a schválená rozpočtová opatření Obce Mladý Smolivec jsou trvale elektronicky zveřejněny v části ROZPOČTY OBCE, schválené závěrečné účty jsou trvale elektronicky zveřejněny v části Rozpočty obce – výsledky hospodaření , vše v listinné podobě v kanceláři OÚ Mladý Smolivec.

Krizová opatření vlády ze dne 18.1.2021
Opatření Vlády ČR v souvislosti s nouzovým stavem
Min.doba zveřejnění od 20.01.2021 do 04.02.2021.

Usnesení vlády č. 16 a 17 ze dne 18.1.2021
Částka Sbírky zákonů č. 09/2021 obsahující usnesení vlády přijatá v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 18.1.2021
Min.doba zveřejnění od 20.01.2021 do 05.02.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: VŽP/149/2021 - Vět
Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí vydává Oznámení - Veřejné projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Čížkov
Min.doba zveřejnění od 19.01.2021 do 03.02.2021.

Usnesení vlády č. 12 ze dne 11.1.2021
Částka Sbírky zákonů č. 07/2021 obsahující usnesení vlády přijaté v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 11.1.2021
Min.doba zveřejnění od 12.01.2021 do 28.01.2021.

Krizová opatření Vlády ČR ze 7.1.2021
Přehled přijatých opatření Vlády ČR
Min.doba zveřejnění od 08.01.2021 do 24.01.2021.

Usnesení vlády č. 9 - 11 ze dne 7.1.2021
Částka Sbírky zákonů č. 06/2021 obsahující usnesení vlády přijatá v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 7.1.2021
Min.doba zveřejnění od 08.01.2021 do 24.01.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/55/2021-BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravní vydává opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu spis.zn.: MÚ/DOP/5895/20
Min.doba zveřejnění od 07.01.2021 do 23.01.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/171/2021-BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravní vydává opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu spis.zn.: MÚ/DOP/5822/20
Min.doba zveřejnění od 07.01.2021 do 23.01.2021.

Usnesení o nařízení 1.kola elektronické dražby č.j.: 97EX 3539/15-55
Soudní exekutor vydává Usnesení o nařízení 1.kola elektronické dražby - elektronickou dražební vyhlášku
Min.doba zveřejnění od 08.12.2020 do 16.02.2021.

Oznámení o vyvěšení dokumentů ze dne 2.11.2020
V souladu se změnou zákona č. 250/2000 Sb. schválené zákonem č. 24/2017 informujeme o zveřejnění dokumentů Mikroregionu Nepomucko.
Min.doba zveřejnění od 02.11.2020 do 31.12.2021.

Veřejná vyhláška od Ministerstva zemědělství č.j.: 33784/2020-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH18295/2020-16212
Min.doba zveřejnění od 28.07.2020 do 31.12.2022.

Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění informujeme o zveřejnění schválených dokumentů svazku:
Min.doba zveřejnění od 27.07.2020 do 31.12.2021.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 17110/2020-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH9964/2020-16212
Min.doba zveřejnění od 06.04.2020 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 63920/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH22476/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 09.12.2019 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 41508/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává Veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH17445/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 05.09.2019 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č. j.: 18918/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy sp. zn.: 14LH7893/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 03.04.2019 do 31.12.2022.

Výzva majitelům pozemků od ÚZSVM - č.j.: UZSVM/P/7069/2019-HMSO
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon – aktualizace k 20.3.2019
Min.doba zveřejnění od 21.09.2017 do 31.12.2023.

Informace pro občany


Informace k očkování proti covidu ze dne 15.1.2021
Informace k očkování proti covidu

Knihovna v Mladém Smolivci - leden 2021
Místní knihovna v Mladém Smolivci funguje od roku 2002, kdy čtenáře vítala knihovnice paní Anna Zahradníková v domě čp. 27.

Hromadné rozesílání e-mailových zpráv - leden 2019
Obec Mladý Smolivec pro Vás připravila provoz elektronické pošty, která slouží k informování občanů doručováním zpráv o aktuálním dění v obci formou krátkých e-mailových zpráv

Výroční zprávy o poskytování informací

Výroční zprávy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a odpovědi na žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím najdete zde.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace