Úřední deska

Úřední deska obce Mladý Smolivec.

Dokumenty zveřejňované dle zákona o obcích na úřední desce.

Schválené rozpočty, schválené rozpočtové výhledy a schválená rozpočtová opatření Obce Mladý Smolivec jsou trvale elektronicky zveřejněny v části ROZPOČTY OBCE, schválené závěrečné účty jsou trvale elektronicky zveřejněny v části Rozpočty obce – výsledky hospodaření , vše v listinné podobě v kanceláři OÚ Mladý Smolivec.

Platná krizová mimořádná opatření na území ČR od 21.10.2020
Přehled platných opatření
Min.doba zveřejnění od 21.10.2020 do 06.11.2020.

Usnesení vlády č. 424 - 426
Usnesení vlády
Min.doba zveřejnění od 21.10.2020 do 06.11.2020.

Usnesení vlády č. 421
Usnesení vlády
Min.doba zveřejnění od 20.10.2020 do 05.11.2020.

Platná mimořádná opatření na území ČR od 19.10.2020
Přehled platných opatření
Min.doba zveřejnění od 20.10.2020 do 05.11.2020.

Rozpočtové opatření svazku obcí pro odpadové hospodářství 01/2020
Rozpočtové opatření svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství 01/2020
Min.doba zveřejnění od 19.10.2020 do 04.11.2020.

Usnesení vlády č. 416 - 420 ze dne 16.10.2020
Usnesení vlády
Min.doba zveřejnění od 19.10.2020 do 04.11.2020.

Platná mimořádná opatření na území ČR od 12.10.2020
Přehled platných opatření
Min.doba zveřejnění od 13.10.2020 do 29.10.2020.

Usnesení vlády č. 1033 ze dne 12.10.2020
Usnesení vlády č. 1033 o přijetí krizového opatření
Min.doba zveřejnění od 13.10.2020 do 29.10.2020.

Informace k usnesení vlády č.j.: MSMT-39443/2020-1
Informace k usnesení vlády o určení škol a školských zařízení k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí
Min.doba zveřejnění od 13.10.2020 do 29.10.2020.

Usnesení vlády č. 407 - 414 ze dne 12.10.2020
Usnesení vlády č. 407 - 414
Min.doba zveřejnění od 13.10.2020 do 29.10.2020.

Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje č. 9 č.j.: KHSPL 26674/28/2020
Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje č. 9, kterým je z důvodu vyhlášení stejných opatření vládou ČR ukončeno nařízení KHS č. 6.
Min.doba zveřejnění od 12.10.2020 do 28.10.2020.

Platná mimořádná opatření na území ČR od 9.10. a 12.10.2020
Přehled platných opatření
Min.doba zveřejnění od 09.10.2020 do 28.10.2020.

Mimořádná opatření – co aktuálně platí ze dne 3.10.2020
Přehled opatření platících od 5.10.2020
Min.doba zveřejnění od 06.10.2020 do 22.10.2020.

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu ze dne 2.10.2020
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
Min.doba zveřejnění od 02.10.2020 do 03.11.2020.

Veřejná vyhláška od Ministerstva zemědělství č.j.: 33784/2020-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH18295/2020-16212
Min.doba zveřejnění od 28.07.2020 do 31.12.2022.

Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění informujeme o zveřejnění schválených dokumentů svazku:
Min.doba zveřejnění od 27.07.2020 do 31.12.2021.

MěÚ Nepomuk vyhlašuje Nařízení č.1/2020 ze dne 1.7.2020
Rada města Nepomuk vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov LHO Nepomuk, platných od 1.1.2022 do 31.12.2031
Min.doba zveřejnění od 01.07.2020 do 31.10.2020.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 17110/2020-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH9964/2020-16212
Min.doba zveřejnění od 06.04.2020 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 63920/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH22476/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 09.12.2019 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 41508/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává Veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH17445/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 05.09.2019 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č. j.: 18918/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy sp. zn.: 14LH7893/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 03.04.2019 do 31.12.2022.

Výzva majitelům pozemků od ÚZSVM - č.j.: UZSVM/P/7069/2019-HMSO
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon – aktualizace k 20.3.2019
Min.doba zveřejnění od 21.09.2017 do 31.12.2023.

Informace pro občany

Přehled oznámení osobám s trvalým pobytem na OÚ Mladý Smolivec
Oznámení osobám s trvalým pobytem na adrese Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk o uložení doporučených zásilek.

Rozpis svozů SKO pro rok 2020
Rozpis svozů SKO pro rok 2020 v Mladém Smolivci

Zrušení vyložení operátu Starý Smolivec na den 2.11.2020
Zrušení vyložení operátu Starý Smolivec plánované na den 2.11.2020 do KD ve Starém Smolivci

Šíření nákazy na našem území a nakládání s odpadem při karanténě - aktualizováno 20.10.2020
Šíření onemocnění COVID 19 se v současné době nevyhýbá ani našemu území

Manuál k zajištění lékárenské péče ze dne 20.10.2020
Byli jsme požádáni Českou lékárnickou komorou o předání přiloženého manuálu občanům obcí v kraji.

Provoz tenisového kurtu ve Starém Smolivci - říjen 2020
Provoz tenisového kurtu ve Starém Smolivci není přerušen, je nutné však dodržovat platná opatření.

Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14.10.2020
Aktuální informace pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14.10.2020

Uzavření OÚ Mladý Smolivec 14.10. - 23.10.2020
OÚ Mladý Smolivec bude zcela uzavřen z provozních důvodů od 14.10.2020 do 23.10.2020.

Omezení úředních hodin OÚ v Mladém Smolivci od 12.10.2020
Oznamujeme občanům, že z důvodu nařízení Vlády ČR dochází k omezení úředních hodin OÚ v Mladém Smolivci.

Integrované šetření v zemědělství 2020
Upozornění na probíhající Integrované šetření v zemědělství 2020 organizované Českým statistickým úřadem


Tašky na tříděný odpad - do konce roku 2020
Občané Mladosmolivecka, kteří uhradili poplatek za TKO na rok 2020 do 29. 2. 2020, si mohou v kanceláři OÚ vyzvednout tašky na tříděný odpad

Hromadné rozesílání e-mailových zpráv - leden 2019
Obec Mladý Smolivec pro Vás připravila provoz elektronické pošty, která slouží k informování občanů doručováním zpráv o aktuálním dění v obci formou krátkých e-mailových zpráv

Informace o doručování zásilek osobám s trvalým pobytem na ohlašovně OÚ Mladý Smolivec
Poučení pro občany s trvalým pobytem na adrese Mladý Smolivec 95 o uložení zásilky.

Informace o pálení biologického odpadu
Pravidla v zájmu bezpečnosti své i druhých při pálení biologického odpadu.

Informace o vypalování porostů a spalování hořlavých látek na volném prostranství
Důležité informace v zájmu bezpečnosti své i druhých při vypalování porostů a spalování hořlavých látek na volném prostranství.

Pověřený úřad
Pověřený úřad pro obec Mladý Smolivec.

Výroční zprávy o poskytování informací

Výroční zprávy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a odpovědi na žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím najdete zde.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace