Úřední deska

Úřední deska obce Mladý Smolivec.

Dokumenty zveřejňované dle zákona o obcích na úřední desce.

Schválené rozpočty, schválené rozpočtové výhledy a schválená rozpočtová opatření Obce Mladý Smolivec jsou trvale elektronicky zveřejněny v části ROZPOČTY OBCE, schválené závěrečné účty jsou trvale elektronicky zveřejněny v části Rozpočty obce – výsledky hospodaření , vše v listinné podobě v kanceláři OÚ Mladý Smolivec.

Vyhlášení nouzového stavu a usnesení vlády přijatá 26.2.2021
Částka č. 38/ 2021, 39/2021 obsahující vyhlášení nouzového stavu a usnesení vlády přijatá v souvislosti s pandemií Covid-19
Min.doba zveřejnění od 27.02.2021 do 15.03.2021.

Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 22.2.2021
Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví
Min.doba zveřejnění od 23.02.2021 do 11.03.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/1696/2021-BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spis. zn.: MÚ/DOP/608/21
Min.doba zveřejnění od 19.02.2021 do 07.03.2021.

Nouzový stav a mimořádná opatření – co aktuálně platí - 16.2.2021
Od pondělí 5. října 2020 0.00 hodin platí na území České republiky nouzový stav z důvodu zhoršené epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2.
Min.doba zveřejnění od 16.02.2021 do 04.03.2021.

Záměr 03/2021
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 03/2021
Min.doba zveřejnění od 16.02.2021 do 04.03.2021.

Záměr 02/2021
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 02/2021
Min.doba zveřejnění od 16.02.2021 do 04.03.2021.

Záměr 01/2021
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 01/2021
Min.doba zveřejnění od 16.02.2021 do 04.03.2021.

Mimořádná a ochranná opatření ministerstva zdravotnictví 12.2. - 14.2.2021
Mimořádná a ochranná opatření ministerstva zdravotnictví
Min.doba zveřejnění od 16.02.2021 do 04.03.2021.

Jednání vlády 15.2.2021
Jednání vlády ČR 15.2.2021 - krizové opatření a návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii
Min.doba zveřejnění od 16.02.2021 do 04.03.2021.

Krizová opatření platná od 15.2.2021
Krizová opatření přijatá vládou ČR v neděli 14.2.2021, navazující na nově vyhlášený nouzový stav, s platností od 15.2.2021
Min.doba zveřejnění od 15.02.2021 do 03.03.2021.

Usnesení vlády č. 56 ze dne 11.2.2021
Částka Sbírky zákonů č. 26/2021 obsahující usnesení vlády přijaté v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 11.2.2021
Min.doba zveřejnění od 12.02.2021 do 28.02.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: VŽP/149/2021 - Vět
Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí vydává Oznámení - Veřejné projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Čížkov
Min.doba zveřejnění od 19.01.2021 do 03.03.2021.

Oznámení o vyvěšení dokumentů ze dne 2.11.2020
V souladu se změnou zákona č. 250/2000 Sb. schválené zákonem č. 24/2017 informujeme o zveřejnění dokumentů Mikroregionu Nepomucko.
Min.doba zveřejnění od 02.11.2020 do 31.12.2021.

Veřejná vyhláška od Ministerstva zemědělství č.j.: 33784/2020-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH18295/2020-16212
Min.doba zveřejnění od 28.07.2020 do 31.12.2022.

Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění informujeme o zveřejnění schválených dokumentů svazku:
Min.doba zveřejnění od 27.07.2020 do 31.12.2021.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 17110/2020-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH9964/2020-16212
Min.doba zveřejnění od 06.04.2020 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 63920/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH22476/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 09.12.2019 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 41508/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává Veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH17445/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 05.09.2019 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č. j.: 18918/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy sp. zn.: 14LH7893/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 03.04.2019 do 31.12.2022.

Výzva majitelům pozemků od ÚZSVM - č.j.: UZSVM/P/7069/2019-HMSO
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon – aktualizace k 20.3.2019
Min.doba zveřejnění od 21.09.2017 do 31.12.2023.

Informace pro občany

Přehled oznámení osobám s trvalým pobytem na OÚ Mladý Smolivec
Oznámení osobám s trvalým pobytem na adrese Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk o uložení doporučených zásilek.


Informace o dobrovolném antigenním testování v Čížkově od 22.2.2021
Testování bude probíhat v budově Obce Čížkov v Čížkově

Žádost o pomoc a spolupráci při řešení epidemické situace v kraji
Žádost o pomoc a spolupráci při řešení epidemické situace v kraji

Rozvozový plán prodeje kuřiček 25.2. - 4.11.2021
Rozvozový plán prodeje kuřiček 2021

Pomáháme obyvatelům Nepomucka - 11.2.2021
Projekt Do Fénixu s důvěrou právě začíná pomáhat spoluobčanům a rodinám v obtížné finanční a životní situaci.

Ombudsman dětem - 2.2.2021
Ombudsman dětem - informace

Informace Finančního úřadu k dani z nemovitých věcí na r. 2021
TZ - Do kdy podat přiznání k dani z nemovitých věcí

Hromadné rozesílání e-mailových zpráv - leden 2019
Obec Mladý Smolivec pro Vás připravila provoz elektronické pošty, která slouží k informování občanů doručováním zpráv o aktuálním dění v obci formou krátkých e-mailových zpráv

Výroční zprávy o poskytování informací

Výroční zprávy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a odpovědi na žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím najdete zde.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace