Úřední deska

Úřední deska obce Mladý Smolivec.

Dokumenty zveřejňované dle zákona o obcích na úřední desce.

Schválené rozpočty, schválené rozpočtové výhledy a schválená rozpočtová opatření Obce Mladý Smolivec jsou trvale elektronicky zveřejněny v části ROZPOČTY OBCE, schválené závěrečné účty jsou trvale elektronicky zveřejněny v části Rozpočty obce – výsledky hospodaření , vše v listinné podobě v kanceláři OÚ Mladý Smolivec.

Záměr 08/2021
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 08/2021
Min.doba zveřejnění od 22.07.2021 do 07.08.2021.

Záměr 07/2021
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 07/2021
Min.doba zveřejnění od 22.07.2021 do 07.08.2021.

Mimořádná opatření MZ ČR a Ochranné opatřeni ze dne 19.7.2021
Mimořádné opatření MZ ČR, které bylo projednáno a schváleno vládou 19.7.2021 včetně Ochranného opatřeni MZ ČR k cestování, platné od 19.7.2021
Min.doba zveřejnění od 20.07.2021 do 05.08.2021.

Změny mimořádných opatření MZ ČR ze dne 12.7.2021
Mimořádná opatření MZ ČR, která byla projednána a schválena vládou 12.07.2021
Min.doba zveřejnění od 15.07.2021 do 31.07.2021.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi obcí Mladý Smolivec a Západočeským konzumním družstvem Plzeň
Min.doba zveřejnění od 17.06.2021 do 17.06.2024.

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dožice zn.: SPU 215121/2021/Sei.
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dožice a navazující část k.ú. Mladý Smolivec, Budislavice, Měrčín a Čížkov u Blovic - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti
Min.doba zveřejnění od 15.06.2021 do 31.12.2021.

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Mikroregion Nepomucko
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Mikroregion Nepomucko
Min.doba zveřejnění od 02.06.2021 do 02.06.2024.

Oznámení o vyvěšení dokumentů ze dne 2.11.2020
V souladu se změnou zákona č. 250/2000 Sb. schválené zákonem č. 24/2017 informujeme o zveřejnění dokumentů Mikroregionu Nepomucko.
Min.doba zveřejnění od 02.11.2020 do 31.12.2021.

Veřejná vyhláška od Ministerstva zemědělství č.j.: 33784/2020-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH18295/2020-16212
Min.doba zveřejnění od 28.07.2020 do 31.12.2022.

Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění informujeme o zveřejnění schválených dokumentů svazku:
Min.doba zveřejnění od 27.07.2020 do 31.12.2021.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2 a 9_20_Thi Nhung Vu
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Min.doba zveřejnění od 14.07.2020 do 14.07.2023.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 17110/2020-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH9964/2020-16212
Min.doba zveřejnění od 06.04.2020 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 63920/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH22476/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 09.12.2019 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 41508/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává Veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH17445/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 05.09.2019 do 31.12.2022.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 6 a 7_19_Thi Nhung Vu
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Min.doba zveřejnění od 30.04.2019 do 30.04.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č. j.: 18918/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy sp. zn.: 14LH7893/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 03.04.2019 do 31.12.2022.

Výzva majitelům pozemků od ÚZSVM - č.j.: UZSVM/P/7861/2021-HMSO
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon – aktualizace k 1.2.2021
Min.doba zveřejnění od 21.09.2017 do 31.12.2023.

Informace pro občany

Přehled oznámení osobám s trvalým pobytem na OÚ Mladý Smolivec
Oznámení osobám s trvalým pobytem na adrese Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk o uložení doporučených zásilek.Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého 26.6. - 22.8.2021
Časový přehled připravovaných akcí k oslavám 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého

Vyhlášení výzvy III. vlny kotlíkové dotace od 1.6. do 30.11.2021
Plzeňský kraj vyhlašuje další výzvu k podávání žádostí v rámci III. vlny kotlíkových dotací


Nepomuk zve na svatojánské oslavy 2.5. - 30.9.2021
Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého

Rozvozový plán prodeje kuřiček 25.2. - 4.11.2021
Rozvozový plán prodeje kuřiček 2021

Hromadné rozesílání e-mailových zpráv - leden 2019
Obec Mladý Smolivec pro Vás připravila provoz elektronické pošty, která slouží k informování občanů doručováním zpráv o aktuálním dění v obci formou krátkých e-mailových zpráv

Výroční zprávy o poskytování informací

Výroční zprávy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a odpovědi na žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím najdete zde.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace