Návrh rozpočtu obce na rok 2010(archiv dokumentů)

Návrh rozpočtu obce Mladý Smolivec na rok 2010.

P ř í j m y     7897000
  Neinvestiční dotace: 33500  
  Daň ze závislé činnosti: 1150000  
  Daň z příjmu OSVČ: 80000  
  Daň z příjmu kapitálový výnos:  110000  
  Daň z příjmu práv. osob: 1300000  
  DPH: 2800000  
  Odvoz TKO: 320000  
  Za psy: 10000  
  Správní poplatky: 15000  
  Daň z nemovitostí: 570000  
  Pronájem pozemků Agrochov: 40000  
  Tržby za dřevo: 650000  
  Za noviny: 5484  
  Pronájmy nemovitostí zdr.středisko: 6000  
  Pronájem bytů: 36500  
  Pronájem nebytových prostor: 108500  
  Tržby za vodu: 600000  
  Pronájmy pozemků: 2016  
  Úroky z účtů: 20000  
  Prodej pozemků: 40000  
       
       
V ý d a j e     7897000
  Lesní hospodářství: 1000000  
  Silnice: 184000  
  Vodovody a pitná voda: 600000  
  Kanalizace: 120000  
  Volný čas dětí a mládeže 130000  
  Tělovýchovná jednota 130000  
  Bytové hospodářství: 5000  
  Nebytové hospodářství: 80000  
  Mateřská škola 390000  
  Základní školy: 200000  
  Knihovny: 100000  
  Kroniky: 15000  
  Rozhlas: 50000  
  Ostatní záležitosti kultury: 100000  
  Veřejné osvětlení: 160000  
  Komunální rozvoj: 1011000  
  Odpadové hospodářství: 560000  
  Údržba zeleně: 400000  
  Sbor dobrovolných hasičů: 100000  
  Zastupitelstvo obce: 850000  
  Obecní úřad: 1150000  
  Územní plán: 120000  
  Rekonstrukce kostela v Dožicích: 50000  
  Památníky 210000  
  Mateřská škola - fasáda 182000  

Vyvěšeno na úřední desku: 04.12.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 19.12.2009

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace