Návrh závěrečného účtu obce 2017(archiv dokumentů)

Návrh závěrečného účtu 2017, Výsledovka MŠ Starý Smolivec 2017, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ml.Smolivec za rok 2017, Rozvaha 2017, Výkaz zisku a ztráty 2017, Příloha 2017 a Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2017

Vyvěšeno na úřední desku: 25.04.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 17.05.2018

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace