Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec - 6. 11. 2014(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné ustavující zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 6. 11. 2014 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Mladém Smolivci čp. 95.

Obecní úřad Mladý Smolivec v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tímto informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mladý Smolivec, svolaného dosavadní starostkou obce Evou Kubovou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Program

 1. Volba zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu
 4. Volba volební komise
 5. Volba návrhové komise
 6. Volba starosty a místostarosty obce
  • Určení počtu místostarostů
  • Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
  • Určení způsobu volby starosty a místostarosty
  • Volba starosty
  • Volba místostarosty
 7. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  • Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  • Volba předsedy finančního výboru
  • Volba předsedy kontrolního výboru
  • Volba členů finančního výboru
  • Volba členů kontrolního výboru
 8. Rozhodnutí o odměnách za výkon neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
 9. Diskuse

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

V Mladém Smolivci dne 30. 10. 2014

Podepsán: Eva Kubová
dosavadní starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 30.10.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 06.11.2014

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace