Pozvánka na veřejné zasedání OZ 20.2.2014(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 20.02.2014 od 19 hodin v zasedací místnosti v Mladém Smolivci.

Program

  1. Schválení programu
  2. Volba ověřovatelů
  3. Kontrola usnesení
  4. Stanovení výše finanční náhrady za věcné břemeno firmě ČEZ Distribuce a.s. v k. ú. Dožice
  5. Předfinancování projektu na dětská hřiště x Mikroregion Nepomucko – kolotoče do obce Starý Smolivec a Mladý Smolivec
  6. Dodatek č. 1/2014 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti
  7. Pronájem hostince v Mladém Smolivci
  8. Souhlas s udělením výjimky na cyklostezku MS Stráž, Miloš Bárta
  9. Došlá pošta
  10. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 13.02.2014

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 13.02.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 20.02.2014

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace