Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 10. 6. 2015(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve středu 10. 6. 2015 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Prodej pozemku p.č. 870/26 o výměře 120 m2 v k.ú. Starý Smolivec za cenu 30 Kč/m2 dle GP 258-31/2015 a náklady na zaměření 2000 Kč manželům Kovaříkovým ze Starého Smolivce
 6. Prodej pozemku p.č. 870/27 o výměře 31 m2 v k.ú. Starý Smolivec za cenu 30 Kč/m2 dle GP 258-31/2015 a náklady na zaměření 3400 Kč rodině Nachtmanových ze Starého Smolivce
 7. Účetní závěrka MŠ Starý Smolivec a rozdělení zisku za rok 2014
 8. Účetní závěrka Obce Mladý Smolivec a inventarizační zpráva za rok 2014
 9. Závěrečný účet Obce Mladý Smolivec a zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Mladý Smolivec za rok 2014
 10. Smlouva o smlouvě budoucí na uzavření věcného břemene na pozemky v k.ú. Radošice, „Radošice, rekonstrukce k NN“ - náves
 11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci ZS Mladý Smolivec
 12. Došlá pošta
 13. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 3. 6. 2015

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 03.06.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 10.06.2015

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace