Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 14. 12. 2017 (archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 14. 12. 2017 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ Mladý Smolivec

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Kontrola MŠ ve Starém Smolivci
 6. Smlouva o dílo na akci Zásobování pitnou vodou Starý Smolivec
 7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci Oprava kapličky sv. Vavřince v Mladém Smolivci
 8. Výměna velitele JPO V Dožice
 9. Žádost Českého svazu včelařů z Kasejovic na poskytnutí dotace na zlepšení hygieny chovu
 10. Veřejnoprávní smlouva se ZŠ Kasejovice na poskytnutí příspěvku formou dotace
 11. Žádost SDH Budislavice na věcný dar na akci „Člověče, nezlob se“
 12. Zápisy v kronikách za rok 2016
 13. Zprávy kontrolního a finančního výboru, stavební komise za rok 2017
 14. Dodatek nájemní smlouvy na obecní byt v Mladém Smolivci čp. 27
 15. Výběrové řízení na svozovou firmu TKO
 16. Výpověď nájemní smlouvy z provozovny hostince Dožice a Mladý Smolivec
 17. Rozpočet na rok 2018
 18. Došlá pošta
 19. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 7. 12. 2017

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 07.12.2017

Z úřední desky bylo sejmuto: 14.12.2017

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace