Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 15. 1. 2015 (archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 15. 1. 2015 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci.

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Prodej pozemku paní Přibáňové z Plzně v k.ú. Budislavice p.č. 616/17
 6. Prodej pozemku panu Markovi z Prahy v k.ú. Mladý Smolivec p.č. 7
 7. Uzavření nájemní smlouvy na hostinec v Mladém Smolivci
 8. Výše nájmů v obecních hostincích
 9. Vyúčtování Kasejovických novin za rok 2014
 10. Nákup obecního automobilu
 11. Žádost pana Šmída z Mladého Smolivce na odkup pozemku v k.ú. Mladý Smolivec část parcely č. 405/1
 12. Došlá pošta
 13. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 7. 1. 2015

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 07.01.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.01.2015

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace