Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 15. 10. 2015 (archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 15. 10. 2015 od 19 hod v sále hostince v Budislavicích

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Návrh rozpočtového výhledu, strategického plánu obce, příprava rozpočtu
 6. Výběr firmy na zpracování projektové dokumentace na revitalizaci rybníka Strhaný ve Starém Smolivci
 7. Smlouva o smlouvě budoucí na VB pro firmu ČEZ Distribuce, a.s. na pozemky v Mladém Smolivci – komunikace k potoku, pro p.č. 10/1 v k.ú. Mladý Smolivec
 8. Příspěvek na obnovu hlavního kříže v Budislavicích a památníků v Radošicích
 9. Směna pozemku p.č. 405/4 v k.ú. Mladý Smolivec o výměře 762 m2 dle GP 183-143/2015 za pozemky PK p.č. 160 o výměře 567 m2 a PK p.č. 161 o výměře 288 m2 v k.ú. Mladý Smolivec s doplatkem ve výši 4450 Kč pro pana Pavla Šmída z Mladého Smolivce
 10. Žádost o pronájem bytu v domě čp. 10 v k.ú. Radošice – bývalá Kampelička, za 2971,-- Kč/měsíčně k trvalému bydlení pro paní Danu Skuhravou z Mladého Smolivce
 11. Zpráva MF o auditu cyklostezka Starý Smolivec - Dožice
 12. Přijetí dotace pro JPO III Mladý Smolivec
 13. Došlá pošta
 14. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 7. 10. 2015

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 07.10.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.10.2015

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace