Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 15.12.2015 (archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat v úterý 15. 12. 2015 od 20 hod v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci.

Program

  1. Schválení programu
  2. Volba ověřovatelů
  3. Kontrola usnesení
  4. Rozpočtové opatření
  5. Rozpočet na rok 2016
  6. Zpráva o hospodaření v lese a v odpadovém hospodářství
  7. Zprávy kontrolního a finančního výboru, stavební komise
  8. Výběr zpracovatele žádosti o dotaci do IROPu na hasičské auto
  9. Došlá pošta
  10. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 7.12. 2015

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 07.12.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.12.2015

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace