Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 15. 12. 2016(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 15. 12. 2016 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Žádost pana Jaromíra Draského z Radošic o napojení ČOV do veřejné kanalizace
 6. Žádost pana Miroslava Dražana o pronájem kanceláře pro TJ Starý Smolivec
 7. Žádost pana Jana Spoura z Budislavic o věcný dar na turnaj v „Člověče, nezlob se“
 8. Vyhláška 3/2016 Požární řád obce
 9. Rozpočet na rok 2017
 10. Zpráva o hospodaření v lese a v odpadovém hospodářství za rok 2016
 11. Zprávy kontrolního a finančního výboru, stavební komise
 12. Zápisy v kronikách za rok 2015
 13. Došlá pošta
 14. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 8. 12. 2016

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 08.12.2016

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.12.2016

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace