Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 15. 3. 2018(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 15. 3. 2018 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ Mladý Smolivec

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Dodatek č. 1 SOD rybník Strhaný
 6. Dodatek č. 1 nájemní smlouvy č. 1071 s Agrochovem Kasejovice-Smolivec a.s.
 7. Dodatek č. 2 nájemní smlouvy č. 864 s Agrochovem Kasejovice-Smolivec a.s.
 8. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemky v Dožicích s firmou ČEZ Distribuce a.s.
 9. Smlouva na dopravní obslužnost na rok 2018 s Plzeňským krajem
 10. Žádost paní Kudrnovské ze Starého Plzence na odkup pozemku p.č. 425/17 v k.ú. Radošice
 11. Žádost pana Zodera ze Starého Smolivce na odkup části pozemku p.č. 870/2 v k.ú. Starý Smolivec
 12. Žádost na finanční příspěvek na provozování hostinské činnosti v Budislavicích
 13. Žádost o věcné dary na besedu s M. Korejčkovou pořádanou redaktory Smoliveckých novin v Mladém Smolivci
 14. Žádost Storgé, z.s. na finanční příspěvek
 15. Žádost SDH Budislavice na oslavy 120. výročí založení sboru
 16. Žádost Pavlíny Hoškové na turnaj ve stolním tenise v Dožicích
 17. Zpráva o uplatňování Územního plánu Mladý Smolivec
 18. Dotace na rok 2018
 19. Informace o probíhajících akcích
 20. Došlá pošta
 21. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 8. 3. 2018

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 08.03.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.03.2018

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace