Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 15. 6. 2017(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 15. 6. 2017 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení a zápisu
 4. Rozpočtové opatření
 5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na opravu fasády čp. 27 v Mladém Smolivci
 6. Uzavření darovací smlouvy na pozemek v k.ú. Mladý Smolivec p.č. 966/4 a 966/3 dle GP 204-226/2016
 7. Žádost Ivana Fejfara z Dožic na změnu územního plánu pro umístění čističky odpadních vod pro obec Dožice
 8. Uzavření smlouvy o dílo na opravu střechy vodojemu v Dožicích
 9. Uzavření smlouvy o dílo na opravu střechy hasičárny v Budislavicích
 10. Uzavření smlouvy o dílo na opravu střechy kapličky sv. Vavřince v Mladém Smolivci
 11. Oplocení dětského hřiště v Mladém Smolivci, výběr zhotovitele
 12. Informace o hřišti na pétanque
 13. Žádost o věcné dary na turnaj v nohejbalu
 14. Žádost o věcné dary na tenisové turnaje v roce 2017
 15. Informace o uzavření prodejny v Radošicích
 16. Došlá pošta
 17. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 8. 6. 2017

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 08.06.2017

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.06.2017

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace