Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 16.1.2020(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 16.1.2020 od 18 h v zasedací místnosti OÚ Mladý Smolivec

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů, určení zapisovatele
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Zpráva o hospodaření v lese za rok 2019
 6. Zpráva z odpadového hospodářství za rok 2019
 7. Zpráva z proběhlé kontroly hospodaření MŠ ve Starém Smolivci za rok 2018
 8. Uzavření dohody o provedení práce na vedení obecní kroniky v Budislavicích se zastupitelem Janem Spourem z Budislavic
 9. Uzavření dohody o provedení práce při zimní údržbě obecních komunikací se zastupitelem Václavem Fialou z Radošic
 10. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mladý Smolivec firmě Thi Nhung Vu, IČO 25464922, na provozování obchodu s potravinami v obci Radošice na rok 2020
 11. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mladý Smolivec panu MUDr. Jaroslavu Mackovičovi, IČO 642290, na provoz ordinace praktického lékaře v Mladém Smolivci v roce 2020
 12. Uzavření darovací smlouvy s JUDr. Magdou Pištorovou
 13. Smlouva o nájmu hrobového místa na hřbitově v Budislavicích a ceník nájemného hrobových míst pro roky 2020 - 2029
 14. Smlouva s Agenturou Kontakt Klatovy, IČO 72261021, o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany
 15. Informace o možnosti koupě budovy v obci Radošice na st. p. č. 58/3 a pozemku p. č. 208 a 2/12 pozemku p.č. 170 vše v k.ú. Radošice od pana Berana z Březnice
 16. Podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2020 z programu MMR „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ na prvky na dětská hřiště v obcích
 17. Podání žádosti o poskytnutí dotace do programu PSOV PK na pořízení nových světel VO Dožice
 18. Podání žádosti o poskytnutí dotace do programu Podpora aktivit živého venkova
 19. Žádost pana Dušena Pojera z Dožic o odkoupení, nebo směnu pozemku u rodinného domu v Dožicích u č. p. 107 a před nově postavenou halou
 20. Prodej zemědělského kolového traktoru Zetor
 21. Informace o dotacích
 22. Došlá pošta
 23. Diskuse

Mladý Smolivec, 9.1.2020

Podepsán: Jan Spour místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desku: 09.01.2020

Z úřední desky bylo sejmuto: 16.01.2020

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace