Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 16. 3. 2017 (archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 16. 3. 2017 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Účelová dotace pro Plzeňský kraj na zajištění dopravní obslužnosti pro rok 2017
 5. Dopis Karla Šišky ze Starého Smolivce ohledně neoprávněného zásahu do vlastnického práva stavbou
 6. Žádost spolku Storgé, z.s. z Lučiště na finanční příspěvek
 7. Žádost Pavlíny Hoškové z Dožic o věcný dar na stolní tenis
 8. Stav komunikací v našich obcích
 9. Výběr vydavatele Smoliveckých novin
 10. Došlá pošta
 11. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 9. 3. 2017

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 09.03.2017

Z úřední desky bylo sejmuto: 16.03.2017

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace