Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 16.5.2019(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 16. 5. 2019 od 18 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Mladém Smolivci

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů, určení zapisovatele
 3. Kontrola usnesení
 4. Informace o hospodaření v lese
 5. Rozpočtové opatření
 6. Žádost o posouzení možnosti rekonstrukce cesty k rekreačním objektům ve Starém Smolivci
 7. Žádost o poskytnutí finančního daru Domovu pro seniory Blatná
 8. Žádost o opravu obecní cesty ve Starém Smolivci směrem ke Kuglům
 9. Žádost Západočeského konzumního družstva Plzeň o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mladý Smolivec na provozování prodejen s potravinami v obcích Starý Smolivec
 10. Žádost Marie Nachtmanové z Budislavic o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na pořádání národních, mezinárodních a hobby závodů ve vytrvalosti koní
 11. Žádost Marie Nachtmanové z Budislavic o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na pořádání národních, mezinárodních a hobby závodů ve vytrvalosti koní bez asistence požárních vozidel
 12. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí z. s.
 13. Výběr firmy na zhotovení ZMR na výměnu vodoměrů v Mladém Smolivci
 14. Výměna oken v obchodě v Radošicích
 15. Přijaté dotace, podané žádosti, vyhlášené dotace pro rok 2019 a 2020
 16. Informace o provedených kontrolách
 17. Informace o probíhajících stavebních akcích
 18. Informace o petici obcí a měst proti rušení stavebních úřadů z působnosti obcí
 19. Vyřešení majetkoprávních vztahů u pozemků, které slouží pro veřejné vodovody
 20. Došlá pošta
 21. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 9. 5. 2019

Podepsán: Jan Spour místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desku: 09.05.2019

Z úřední desky bylo sejmuto: 16.05.2019

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace