Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 16. 8. 2018(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 16. 8. 2018 od 19 hod na sále hostince v Radošicích

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Smlouva o zřízení věcného předkupního práva na pozemky v Radošicích –hřiště, s Janem a Václavou Fialovými z Radošic
 6. Smlouva o poskytnutí služeb na internetovém serveru pro vodovod Starý Smolivec s firmou FIEDLER AMS s.r.o., IČO 03155501
 7. Smlouva o dílo na servis dýchacích přístrojů JPOIII Mladý Smolivec s HZS PK, IČO 70883378
 8. Výběr dodavatele traktoru a uzavření kupní smlouvy na traktor
 9. Výběr zhotovitele opravy střechy čp. 10 v Radošicích
 10. Výběr zhotovitele opravy střechy čp. 1 ve Starém Smolivci
 11. Výběr dodavatele měřičů rychlosti
 12. Terénní úpravy hřiště Radošice
 13. Žádosti SDH Dožice na věcné dary na prakyádu a konec prázdnin s SDH Dožice
 14. Žádost redaktorů Smoliveckých novin na sponzorský dar na akci Konec prázdnin s překvapením
 15. Výpověď Simony Beránkové z Vrčně z nájmu hostince v Dožicích a v Mladém Smolivci
 16. Žádost Jany Tatarkové z Dožic o zpřístupnění cesty vedle čp. 51 v Dožicích
 17. Žádost Anny Chodorové z Mladého Smolivce na směnu pozemků před čp. 39 v Mladém Smolivci za pozemky v místní komunikaci na Metly
 18. Dotace na tenisový kurt Starý Smolivec
 19. Došlá pošta
 20. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 8. 8. 2018

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 08.08.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 16.08.2018

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace