Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 17. 3. 2016(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 17. 3. 2016 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Pronájem kanceláří v hasičárnách jednotlivým SDH našich obcí
 6. Prodej pozemku p.č. 817/29 o výměře 42 m2 v k.ú. Dožice p. Hoškovi z Dožic
 7. Prodej pozemků p.č. 263/50, 263/51, 263/52 v k.ú. Mladý Smolivec p. Kubové z Mladého Smolivce, p. Šelmátovi z Čížkova a p. Koppovi z Prahy
 8. Bezúplatný převod pozemku 947/8 v k.ú. Mladý Smolivec od ČR
 9. Dodatek č. 9 ke smlouvě o komplexním zabezpečení odstranění odpadu z roku 2008 s firmou RUMPOLD – P s.r.o.
 10. Výběr firmy na rekonstrukci VO v Radošicích
 11. Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy speciálního stavebního úřadu pro stavby místních komunikací nacházejících se v našem obvodu
 12. Místní poplatek za zábor veřejného prostranství Obce Mladý Smolivec
 13. Došlá pošta
 14. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 10. 3. 2016

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 10.03.2016

Z úřední desky bylo sejmuto: 17.03.2016

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace