Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 17. 8. 2017(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 17. 8. 2017 od 19 hod v hostinci u Fialů v Radošicích

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení a zápisu
 4. Rozpočtové opatření
 5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu části pozemku č. 9941023882-003/2012 uzavřené s Českou poštou, s.p.
 6. Žádost Mikroregionu Nepomucko o finanční výpomoc v rámci projektu OPŽP – 40. výzva – domácí kompostéry
 7. Žádost SDH Dožice na poskytnutí věcného daru na Prakyádu Lukáše Zajíce
 8. Žádost redaktorů Smoliveckých novin na poskytnutí darů na akci pro děti „Konec prázdnin“ ve Smolivci
 9. Stížnost paní Rottové z Radošic na nekonání povinností členů MS Stráž Mladý Smolivec
 10. Uzavření prodejny v Radošicích
 11. Došlá pošta
 12. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 10. 8. 2017

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 10.08.2017

Z úřední desky bylo sejmuto: 17.08.2017

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace