Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 17. 9. 2015 (archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 17. 9. 2015 od 19 hod v sále hostince v Radošicích.

Program

  1. Schválení programu
  2. Volba ověřovatelů
  3. Kontrola usnesení
  4. Rozpočtové opatření
  5. Příprava rozpočtového výhledu
  6. Směrnice pro určení platového tarifu zaměstnancům na VPP
  7. Kniha Čechy a kniha Morava a Slezsko – zařazení informace o naší obci
  8. Výběr firmy na zpracování projektové dokumentace na revitalizaci rybníka Strhaný ve Starém Smolivci
  9. Došlá pošta
  10. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 10. 9. 2015

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 10.09.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 17.09.2015

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace