Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 18.1.2019(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat v pátek 18. 1. 2019 od 18 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Mladém Smolivci

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Uzavření darovací smlouvy s JUDr. Magdou Pištorovou
 5. Výsledek kontroly v MŠ ve Starém Smolivci
 6. Pronájem hostince v Mladém Smolivci paní Karle Zittové z Rožmitálu pod Třemšínem
 7. Podmínky pronájmu obecních prostor v hostinci v Dožicích
 8. Uzavření dohody o provedení práce na vedení obecní kroniky v Budislavicích se zastupitelem Janem Spourem z Budislavic
 9. Žádost pana Františka Faměry z Mladého Smolivce o povolení vjezdu na pozemek 405/2 v k.ú Mladý Smolivec
 10. Nabídka Mikroregionu Nepomucko na pořízení altánků s možností získání dotace od PK
 11. Žádosti o dotace v roce 2019 a informace o dotacích roce 2018
 12. Došlá pošta
 13. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 11. 1. 2019

Podepsán: Jan Spour místostarosta obce

Vyvěšeno: 11.1.2019

Vyvěšeno na úřední desku: 11.01.2019

Z úřední desky bylo sejmuto: 18.01.2019

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace