Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 18. 2. 2016(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 18. 2. 2016 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci

Program

  1. Schválení programu
  2. Volba ověřovatelů
  3. Kontrola usnesení
  4. Rozpočtové opatření
  5. Změna poskytovatele pro umístění profilu zadavatele
  6. Zpráva o hospodaření v lese za rok 2015
  7. Informace o podaných žádostech o dotace
  8. Informace o opravě podlahy hostince v Dožicích
  9. Došlá pošta
  10. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 11. 2. 2016

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 11.02.2016

Z úřední desky bylo sejmuto: 18.02.2016

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace