Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 18.3.2021(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 18.3.2021 od 18 h v zasedací místnosti Obecního úřadu

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů, určení zapisovatele
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Žádost o připojení se k akci „Hodina Země 2021“
 6. Dotace pro JSDHO 2021
 7. Odpadové hospodářství 2021
 8. Žádost společnosti ALKA o.p.s. o dotaci z rozpočtu obce
 9. Žádost pana Michala Arnošta z Mladého Smolivce o vyřešení technického stavu obecní komunikace
 10. Webové stránky Obce Mladý Smolivec
 11. Žádost Západočeského konzumního družstva Plzeň o dotaci z dotačního titulu „Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2021“ na prodejny v Mladém a Starém Smolivci
 12. Výsledek výběrového řízení na akci „ Zeleň v Obci Mladý Smolivec“ a uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem
 13. Pravidla pro prodej, pronájem a směnu pozemků ve vlastnictví Obce Mladý Smolivec
 14. Žádost o prodej pozemku p. č. 925 v k.ú. Starý Smolivec o výměře 65 m2 za cenu 90 Kč/m2 panu Karlu Svobodovi ze Starého Smolivce
 15. Žádost o prodej pozemku p. č. 923 v k. ú. Starý Smolivec o výměře 117 m2 za cenu 90 Kč/m2 paní Zuzaně Peterkové z Prahy
 16. Žádost o prodej pozemku p. č. 924 v k. ú. Starý Smolivec o výměře 68 m2 za cenu 90 Kč/m2 panu Mackovi z Prahy
 17. Žádost o prodej pozemku p. č. 834/31 v k. ú. Starý Smolivec o výměře 109 m2 za cenu 90 Kč/m2 paní Janě a Romanu Karlíkovým ze Starého Smolivce
 18. Žádost pana Petra Duška z Březnice o odkup části pozemku p. č. 163/1 v k. ú. Starý Smolivec k výstavbě rodinného domu
 19. Žádost pana Vladimíra Spoura z Mladého Smolivce o odkup pozemku p. č. 944/4 v k. ú. Mladý Smolivec
 20. Žádost paní Lucie Gregorové z Prahy o odkup pozemků p. č. 208/5 a 9/1 v k. ú. Budislavice k výstavbě rodinného domu
 21. Informace o dotacích a probíhajících stavebních akcích
 22. Došlá pošta
 23. Diskuse

Mladý Smolivec, 11.3.2021

Podepsán: Jan Spour místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desku: 11.03.2021

Z úřední desky bylo sejmuto: 18.03.2021

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace