Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 18.4.2019(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 18.4.2019 od 18 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Mladém Smolivci

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů, určení zapisovatele
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Žádost firmy K+P Dožice o připojení na veřejný vodovod v obci Dožice
 6. Žádost Západočeského konzumního družstva Plzeň o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mladý Smolivec na provozování prodejen s potravinami v obcích Mladý Smolivec a Starý Smolivec
 7. Žádost firmy Thi Nhung Vu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mladý Smolivec na provozování obchodu s potravinami v obci Radošice
 8. Žádost pana Františka Veselého z Nepomuku o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mladý Smolivec na provozování dovozu potravin do obce Dožice
 9. Žádost MS Stráž Mladý Smolivec o poskytnutí věcných darů na Pohár MS Stráž Mladý Smolivec a Memoriál Václava Matouška
 10. Žádost paní Pavlíny Hoškové z Dožic o poskytnutí věcných darů na turnaj ve stolním tenise v Dožicích
 11. Žádost Blanky Nachtmanové z Budislavic o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na pořádání národních závodů ve vytrvalosti koní
 12. Žádost Blanky Nachtmanové z Budislavic o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na pořádání mezinárodních závodů ve vytrvalosti koní
 13. Žádost spolku Storgé z. s. o poskytnutí finančního příspěvku pro útulek v Borovně
 14. Výběr firmy na zhotovení ZMR na rekonstrukci VO v Mladém Smolivci
 15. Výběr firmy na zhotovení ZMR na výměnu vodoměrů v Mladém Smolivci
 16. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti Starý Smolivec, PJ, RD, p. č. 117/2 – k NN IV-12-0011476/1
 17. Žádost JSDHO Budislavice o generální opravu přenosné motorové stříkačky
 18. Výměna oken v obchodě v Radošicích
 19. Přijaté dotace, podané žádosti, vyhlášené dotace pro rok 2019
 20. Došlá pošta
 21. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 10. 4. 2019

Podepsán: Jan Spour místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desku: 10.04.2019

Z úřední desky bylo sejmuto: 18.04.2019

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace