Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 18. 5. 2017(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 18. 5. 2017 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení a zápisu
 4. Smlouva o zřízení VB – služebnosti IE-12-0005566/1 s firmou ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035
 5. Účetní závěrka MŠ Starý Smolivec a rozdělení zisku za rok 2016
 6. Účetní závěrka Obce Mladý Smolivec a inventarizační zpráva za rok 2016
 7. Závěrečný účet Obce Mladý Smolivec a zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Mladý Smolivec za rok 2016
 8. Závěrečný účet Mikroregionu Nepomucko za rok 2016
 9. Řád veřejného pohřebiště
 10. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Mladý Smolivec
 11. Jmenování členů revizní komise na revizi knihovního fondu
 12. Věžní hodiny v Radošicích
 13. Informace o jednání s manažerem České pošty ohledně Pošty v Dožicích
 14. Informace o rozsudku KS Plzeň ve věci A-Kepča x Obec Mladý Smolivec
 15. Oprava střechy na vodojemu v Dožicích a hasičárně v Budislavicích
 16. Oprava komunikací
 17. Nové dotační tituly
 18. Došlá pošta
 19. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 11. 5. 2017

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 11.05.2017

Z úřední desky bylo sejmuto: 18.05.2017

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace