Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 18. 8. 2016(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 18. 8. 2016 od 19 hod v hostinci U Fialů v Radošicích

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Darovací smlouva Honební společenstvo
 6. Prodej pozemku p.č. 817/33 o výměře 15 m2 v k.ú. Dožice za cenu 30 Kč/m2 dle GP 143-223/2015 a náklady na zaměření 4350 Kč panu Jaroslavu Krejčímu z Dožic
 7. Nákup pozemku v k.ú. Radošice p.č. 103/2 pod autobusovou čekárnou od ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových za cenu 1000 Kč/pozemek
 8. Dotace z programu IROP na zakoupení CAS a DA pro JPOIII Mladý Smolivec
 9. Výběr firmy na zpracování VŘ na zakoupení CAS a DA pro JPOIII Mladý Smolivec
 10. Nabídka firmy ERSTE Grantika Advisory na profil zadavatele a dlouhodobou spolupráci v oblasti administrace zadávacích /výběrových řízeních
 11. Žádost JPO V o vyřešení problému se zastaralou motorovou stříkačkou
 12. Žádost HC Mladý Smolivec o dotaci na sezónu 2016/2017
 13. Žádost Mysliveckého spolku „Stráž“ Mladý Smolivec o věcné dary na „Memoriál Václava Matouška“
 14. Žádost o finanční příspěvek na poskytování sociální služby raná péče Diakonie ČCE
 15. Žádost SDH Dožice o věcné dary na Prakyádu Lukáše Zajíce
 16. Žádost KPŽE Budislavice o věcné dary na Mariášový maraton
 17. Výběr zhotovitele opravy MK Budislavice a Radošice a uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem
 18. Rekonstrukce návsi v Radošicích
 19. Došlá pošta
 20. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 10. 8. 2016

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 10.08.2016

Z úřední desky bylo sejmuto: 18.08.2016

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace