Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 18.9.2014(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 18. 9. 2014 od 19 hod v sále hostince v Budislavicích.

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Vyjádření k projektu Radošice – rekonstrukce k NN, firma Projektel, s.r.o. Klatovy
 6. Žádost na odprodej parcely č. 129/33 v k.ú. Starý Smolivec o výměře 54 m2, paní Iveta Nachtmanová ze Starého Smolivce
 7. Žádost o směnu parcely č. 642 v k.ú. Budislavice o výměře 16 m2 za parcelu 616/35 v k.ú. Budislavice o výměře 107 m2 s doplatkem 91 m2 za cenu 30 Kč/m2, pan Václav Hlinka z Budislavic
 8. Výběrové řízení rekonstrukce - ZS Mladý Smolivec, stanovení výběrové komise
 9. Výběrové řízení oprava - rybníček Mladý Smolivec – zakázka malého rozsahu, výběr zhotovitele
 10. Výpověď nájmu z nebytových prostor, MUDr. Hana Černochová z Kasejovic
 11. Oprava vodovodního řadu a přidělená dotace z KÚ PK – havarijní stav
 12. Výsledek ankety - požadavek vlastníků na podání žádosti o komplexní pozemkové úpravy v našich katastrech
 13. Došlá pošta
 14. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 11. 9. 2014

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 11.09.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 18.09.2014

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace