Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 19. 1. 2017(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 19. 1. 2017 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Pronájem kanceláře v budově šatny TJ Starý Smolivec čp. 120
 5. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na VB pro stavbu Starý Smolivec, PJ, RD, p.č. 117/2 – k NN s firmou ČEZ Distribuce, a.s., IČO24729035
 6. Ukončení nájemní smlouvy s MS Stráž Mladý Smolivec na prostory v KD Starý Smolivec ke dni 31. 12. 2016
 7. Ukončení nájemní smlouvy s Miroslavem Šustrem z Mladého Smolivce na pronájem pozemku na uskladnění dříví v Mladém Smolivci
 8. Dotační tituly pro rok 2017
 9. Výsledek hospodaření v lese za rok 2016, hospodaření v odpadovém hospodářství za rok 2016
 10. Došlá pošta
 11. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 12. 1. 2017

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 12.01.2017

Z úřední desky bylo sejmuto: 19.01.2017

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace