Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 19.12.2018(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve středu 19.12.2018 od 18 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Mladém Smolivci

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Žádost o dotaci z rozpočtu obce pro organizaci ALKA o.p.s.
 6. Návrh rozpočtu na rok 2019
 7. Uzavření Příkazní smlouvy na TDI stavby Rekonstrukce kurtu Starý Smolivec se zastupitelem Jiřím Růtem
 8. Uzavření dohody o provedení práce na prohrnování sněhu v Radošicích se zastupitelem Václavem Fialou
 9. Žádost Jana Spoura z Budislavic o věcné dary na akci Člověče, nezlob se
 10. Žádost Martina Kulíška z Budislavic o pomoc s pořádáním akce Vánoční muzicírování v budislavickém kostele
 11. Jmenování velitele JPOV v Dožicích
 12. Nájemné obecních bytů od roku 2019
 13. Zprávy kontrolního a finančního výboru, stavební komise za rok 2018
 14. Plán inventur na rok 2018 a jmenování inventarizační komise
 15. Příprava dotací pro rok 2019
 16. Došlá pošta
 17. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 12.12.2018

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 12.12.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 19.12.2018

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace