Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 19. 4. 2018(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 19. 4. 2018 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ Mladý Smolivec

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Dodatek č. 2 a č. 3 SOD rybník Strhaný s firmou Lesní stavby, s.r.o.
 6. Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů s firmou SMS služby s.r.o.
 7. Dodatek č. 10 ke smlouvě o komplexním zabezpečení odstranění odpadu č. 10100417 ze dne 1. 1. 2018 s firmou RUMPOLD-P s.r.o.
 8. Dohoda o zrušení předkupního práva na pozemku p.č. 62/2 v k.ú. Radošice s Václavou a Janem Fialovými z Radošic
 9. Požární nádrž v Dožicích, výsledek hodnocení zakázky malého rozsahu a výběr zhotovitele
 10. Příprava projektu vodovodu Radošice
 11. Obdržené dotace na akce pro rok 2018 a příprava VŘ na tyto podpořené akce
 12. Informace o podaných žádostech o dotace na rok 2018
 13. Nově vyhlášené dotační tituly na rok 2018 PK a MAS sv. Jana z Nepomuku
 14. Žádost Mysliveckého spolku na věcný dar na pořádané soutěže
 15. Žádost pana Kurze na odběr knih Jižní Lnářsko a Blatensko
 16. Žádost Agrochovu Kasejovice – Smolivec a.s. o vyjádření k vybudování hnojiště v Radošicích
 17. Žádost ZKD Plzeň na poskytnutí dotace na provoz prodejny ve Starém Smolivci
 18. Žádost paní Skuhravé na opravy v domě čp. 10 v Radošicích
 19. Informace o provedeném auditu hospodaření obce za rok 2017
 20. Informace o probíhajících akcích
 21. Došlá pošta
 22. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 12. 4. 2018

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 12.04.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 19.04.2018

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace