Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 19.5. 2016(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 19. 5. 2016 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Účetní závěrka MŠ Starý Smolivec a rozdělení zisku za rok 2015
 6. Účetní závěrka Obce Mladý Smolivec a inventarizační zpráva za rok 2015
 7. Závěrečný účet Obce Mladý Smolivec a zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Mladý Smolivec za rok 2015
 8. Návrh smlouvy na zpracování dokumentace na revitalizaci rybníka Strhaný ve Starém Smolivci s firmou Martin Dobeš z Chýnice
 9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci hostince v Dožicích s Markétou Pavlištovou z Příbrami
 10. Prodej pozemku p.č. 817/31 o výměře 37 m2 v k.ú. Dožice za cenu 30 Kč/m2 dle GP 150-80/2016 a náklady na zaměření 2935 Kč panu Romanu Hoškovi z Dožic
 11. Pronájem pozemku p.č. 616/25 o výměře 69 m2 v k.ú. Budislavice za cenu 5 Kč/m2/rok na dobu neurčitou paní Lence Šneiderové z Budislavic
 12. Prodej pozemku p.č. 817/30 o výměře 75 m2 v k.ú. Dožice za cenu 30 Kč/m2 dle GP 147-332/2015 a náklady na zaměření 2650 Kč, dále prodej pozemku p.č. st. 119 o výměře 11 m2 v k.ú. Dožice za cenu 30 Kč/m2 dle GP 136-142/2014, zaměření hradil vlastník nemovitosti vše panu Františku Konvářovi z Dožic
 13. Prodeje pozemku p.č. 117/2 o výměře 963 m2 v k.ú. Starý Smolivec za cenu 30 Kč/m2 a náklady na zaměření 4000 Kč panu Jirkovi Stoklasovi ze Starého Smolivce pro trvalé bydlení
 14. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 311/07 na zemědělské pozemky pronajímané firmě Agraspol Předmíř, a.s.
 15. Výběr zpracovatele VŘ na opravu komunikací v obci Radošice a Budislavice
 16. Žádost o věcně dary pro MS Stráž Mladý Smolivec
 17. Připravovaný záměr směny pozemků s Agrochovem Kasejovice-Smolivec, a.s.
 18. Došlá pošta
 19. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 12.5.2016

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 12.05.2016

Z úřední desky bylo sejmuto: 19.05.2016

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace