Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 19.7. 2018(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 19. 7. 2018 od 19 hod na sále hostince v Dožicích

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Smlouva o zřízení VB – služebnosti v k.ú. Radošice náves na p.č. st.120, 427/5, 945/1, 1148/1, 1150, 1180, 1200 pro firmu ČEZ Distribuce, a.s. IČO 24729035
 6. Dodatek SOD s firmou TRIAL STAV s.r.o. IČO 26363712 na zhotovení vrtu v Mladém Smolivci
 7. Žádost Pavla Šlajse na odkup pozemku v k.ú. Mladý Smolivec před čp. 63
 8. Žádost Simony Beránkové o věcný dar na turnaj v malé kopané v Mladém Smolivci
 9. Žádost Jirky Stoklasy o věcný dar na turnaj v tenise ve Starém Smolivci
 10. Žádost Luboše Kříže o věcný dar na mariášový maraton v Budislavicích
 11. Žádost JSDHO Dožice o opravu stříkačky
 12. Zvýšení vodného pro veřejné vodovody obcí Mladého Smolivce od července 2018
 13. Možnost pořízení štěpkovače pro Obec Mladý Smolivec
 14. Výsledek výběru firmy na dodávku věcného vybavení pro JPOIII Mladý Smolivec
 15. Nabídka na provedení opravy podlahy a omítek v hasičárně ve Starém Smolivci
 16. Obsazení místa úředníka/úřednice OÚ v Mladém Smolivci
 17. Došlá pošta
 18. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 14. 6. 2018

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 12.07.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 19.07.2018

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace