Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 19.7.2019(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat v pátek 19.7.2019 od 18.hod na sále v hostinci v Radošicích

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů, určení zapisovatele
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Žádost pana Žáčka z Blovic o povolení vodovodní přípojky k veřejnému vodovodu v obci Dožice pro čp. 40
 6. Žádost paní Žákové o povolení vodovodní přípojky k veřejnému vodovodu v obci Dožice pro čp. 24
 7. Možnost zakoupení budovy na p. st. 15/3 v kú Mladý Smolivec
 8. Žádost o poskytnutí věcného daru na Prakyádu v Dožicích a Konec prázdnin v Dožicích
 9. Dotační podpora SMS ČR
 10. Nabídka na opravu komunikace ve Starém Smolivci před obchodem
 11. Výměna zdroje vytápění spojená se stavební úpravou skladu kotelny v MŠ ve Starém Smolivci – zhotovitel násypky
 12. Úprava ceny vodného
 13. Informace o probíhajících stavebních akcích
 14. Došlá pošta
 15. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 12. 7. 2019

Podepsán: Jan Spour místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desku: 12.07.2019

Z úřední desky bylo sejmuto: 19.07.2019

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace