Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 20. 10. 2016(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 20. 10. 2016 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Záměr prodeje pozemku p.č. 817/32 o výměře 26 m2 v k.ú. Dožice za cenu 30 Kč/m2 dle GP 147-332/2015 a náklady na zaměření 2650 Kč panu Dušanu Pojerovi z Dožice
 6. Žádost Milana Štěpánka z Dožic o věcný dar na jižanský pohár ve voleném mariáši
 7. Žádost o umístění telekomunikačního přístupového bodu na MŠ do Starého Smolivce firmy ARENIS
 8. Kontrola ROP Jihozápad cyklostezky Starý Smolivec – Dožice
 9. Oprava hasičských stříkaček jednotek obce
 10. Kontrola hospodaření MŠ ve Starém Smolivci
 11. Příprava kalendáře na rok 2017
 12. Došlá pošta
 13. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 13. 10 2016

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 13.10.2016

Z úřední desky bylo sejmuto: 20.10.2016

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace