Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 20. 7. 2017(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 20. 7. 2017 od 19 hod v hostinci u Křížů v Budislavicích

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení a zápisu
 4. Rozpočtové opatření
 5. Smlouva o vytvoření společného školského obvodu s Městem Kasejovice
 6. Končící smlouva na pronájem pozemku v Dožicích vedle pošty
 7. Výběrové řízení na akci „Obnova rybníka Strhaný“ a „Zásobování pitnou vodou Starý Smolivec“, uzavření smlouvy na zpracování VŘ
 8. Žádost o dotaci Diakonie ČCE – Středisko Praha
 9. Žádost o dar spolku Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR
 10. Žádost o věcný dar pro KPŽE Budislavice na „Mariášový maraton“
 11. Nové výzvy na dotace pro hasiče a z programu MŠMT (sportoviště)
 12. Informace o obdržených a neobdržených dotacích v roce 2017
 13. Informace o výběru projektanta na dožickou hospodu
 14. Oplocení hřiště Mladý Smolivec, hřiště na pétanque
 15. Informace o uzavření prodejny v Radošicích
 16. Fara v Budislavicích
 17. Došlá pošta
 18. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 13. 7. 2017

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 13.07.2017

Z úřední desky bylo sejmuto: 20.07.2017

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace