Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 20. 8. 2015(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 20. 8. 2015 od 19 hod v sále hostince v Dožicích

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Schválení nového složení JPO našich obcí a dohody s jednotlivými členy
 6. Výběr firmy na zpracování žádosti o dotaci Revitalizace rybníků v našich obcích
 7. Komplexní pozemkové úpravy ve Starém Smolivci
 8. Znalecký posudek na podlahu v hostinci v Dožicích
 9. Vícepráce na kanalizaci v Dožicích na hřišti
 10. Změna směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 11. Došlá pošta
 12. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 12. 8. 2015

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 12.08.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 20.08.2015

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace