Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 21. 1. 2016 (archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 21. 1. 2016 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a o právu povést stavbu „Dožice, PJ, k NN“ firmy ČEZ Distribuce a.s.
 6. Uzavření smlouvy o dílo na zpracování PD rekonstrukce hostince v Dožicích s paní Pavlištovou Havlovou z Příbrami
 7. Dopis p. Šišky k výsadbě stromů u cyklostezky
 8. Žádost o hostování pouťových atrakcí v našich obcích v roce 2016
 9. Výběr mobiliáře pro společný projekt Mikroregionu Nepomucko
 10. Značení cyklotras v našem území
 11. Výběr projektu do PSOV 2016
 12. Informace o podaném projektu POV 2016
 13. Došlá pošta
 14. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 14. 1. 2016

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 14.01.2016

Z úřední desky bylo sejmuto: 21.01.2016

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace