Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 21. 4. 2016(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 21. 4. 2016 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Návrh vyhlášky na místní poplatek za zábor veřejného prostranství Obce Mladý Smolivec
 6. Jednací řád zastupitelstva obce Mladý Smolivec
 7. Informace o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Mladý Smolivec a o výsledku hospodaření ÚSC Mladý Smolivec a MŠ Starý Smolivec
 8. Revokace bodu usnesení 3/16 o prodeji pozemku p.č. 817/29 o výměře 42 m2 v k.ú. Dožice panu Hoškovi z Dožic
 9. Prodloužení platnosti veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
 10. Žádost Hany Čonkové z Dožic o připojení k veřejnému vodovodu v obci Dožice
 11. Dopis p. Matějovské z knihovny v Kasejovicích o pokynu pro nezařazení článku „Mladosmoliveckým čtenářům“ do Kasejovických novin
 12. Výběr zhotovitele vrtu pro veřejný vodovod ve Starém Smolivci
 13. Neuzavření smlouvy na zpracování dokumentace na revitalizaci rybníka Strhaný ve Starém Smolivci, oslovení druhého uchazeče
 14. Žádost o poskytnutí sponzorského daru pro Smolivecký měsíčník – beseda v MŠ ve Starém Smolivci
 15. Informace o přijatých dotacích
 16. Došlá pošta
 17. Podaný návrh p. Karla Šišky ze Starého Smolivce: 1. Cizí stavba na poz.KN p.č. 369, 338/1, k.ú. St. Smolivec 2. Vysazené stromy z akce "Zasaď si svůj strom" - 2014
 18. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 14. 4. 2016

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 14.04.2016

Z úřední desky bylo sejmuto: 21.04.2016

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace