Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 21. 7. 2016(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 21. 7. 2016 od 19 hod v KD ve Starém Smolivci

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě – přestupky
 6. Přijetí finanční dotace z rozpočtu PK pro JPOV Budislavice, Dožice a Starý Smolivec ve výši 30000 Kč pro každou jednotku
 7. Místní název „Na pile“ a „Ve mlýně“ pro obec Dožice
 8. Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Nepomucko
 9. Stanovení místa pro uzavírání manželství pro Obec Mladý Smolivec
 10. Výběr zhotovitele na opravu střechy v Mladém Smolivci čp. 27
 11. Žádost o věcný dar pro tenisový klub Starý Smolivec
 12. Petice obcí a měst k návrhu nového zákona o odpadech
 13. Žádost pana Jiřího Stoklasy na připojení k veřejnému vodovodu a povolení sjezdu od plánované novostavby
 14. Příprava nové vyhlášky na výběr poplatků ze psů a nového požárního řádu Obce Mladý Smolivec
 15. Smlouva o dodávce pitné vody
 16. Došlá pošta
 17. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 14. 7. 2016

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 14.07.2016

Z úřední desky bylo sejmuto: 21.07.2016

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace