Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 21. 9. 2017(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 21. 9. 2017 od 19 hod v Kulturním domě ve Starém Smolivci

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení a zápisu
 4. Rozpočtové opatření
 5. Kupní smlouva o převodu nemovitosti v Radošicích čp. 20 (prodejna) na st. p. č. 120 o výměře 255 m2 za cenu 987000 Kč od ZKD Plzeň
 6. Žádost o vyjádření k plánované rekonstrukci NN v obci Dožice od křižovatky u hostince na konec Dožic směr Nepomuk a Čížkov
 7. Stanovení částky na výlep plakátů pro politické strany a politická hnutí na našich výlepových plochách
 8. Žádost paní Přibáňové z Plzně o pronájem části pozemku v k.ú. Budislavice p.č. 616/10 na výstavbu jímky
 9. Žádost hokejistů Mladý Smolivec o poskytnutí dotace na sezónu 2017/2018
 10. Výzva Barbory Hřídelové z Dožic na neprodlené řešení stavu parcel 802 a 803 v k.ú. Dožice
 11. Informace o datacích v roce 2017
 12. Došlá pošta
 13. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 14. 9. 2017

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 14.09.2017

Z úřední desky bylo sejmuto: 21.09.2017

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace