Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 22. 11. 2017(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve středu 22. 11. 2017 2017 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Mladý Smolivec

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Finanční náhrada za VB od firmy ČEZ Distribuce a.s. za pozemky v k.ú. Dožice
 6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB a smlouva o právu provést stavbu s firmou ČEZ Distribuce a.s. na pozemky v k.ú. Mladý Smolivec
 7. Kolektivní smlouva s MěÚ Nepomuk
 8. Plán inventur na rok 2017
 9. Příkazní smlouva na technický dozor stavby s Ing. Václavem Machem na stavbu Starý Smolivec, obnova rybníka Strhaný
 10. Cenová nabídka na dokončení inventarizace stromů na území obcí Mladého Smolivce
 11. Zásobování pitnou vodou obce Radošice
 12. Podmínky pronájmu prodejny v Radošicích
 13. Žádost paní Beránkové na snížení nájmů v hostincích Mladý Smolivec a Dožice
 14. Střet zájmů podle zákona 159/2006 Sb.
 15. GDPR – problematika pověřenců na ochranu osobní údajů
 16. Dodatek smlouvy na odběr elektřiny pro odběrná místa Mladého Smolivce
 17. Žádost ZŠ Kasejovice na příspěvek na počítačovou učebnu
 18. Žádost pana Havlíčka na odkup pozemku v k.ú. Budislavice
 19. Žádost pana Kačeny na směnu pozemků v k.ú. Radošice
 20. Příprava rozpočtu na rok 2018
 21. Došlá pošta
 22. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 15. 11. 2017

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 15.11.2017

Z úřední desky bylo sejmuto: 22.11.2017

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace