Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 22. 8. 2014(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat v pátek 22. 8. 2014 od 19 hod v sále hostince v Dožicích.

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Smlouva o smlouvě budoucí k projektu stavby Mladý Smolivec, Samoty vVN, DTS, kNN firma Energon Dobříš
 6. Žádost na odprodej parcely č. 870/11 v k.ú. Starý Smolivec, pan Karel Lukáš z Prahy
 7. Žádost o pronájem části parcely č. 282/21 v k.ú. Budislavice, pan Nachtman z Budislavic
 8. Žádost o pronájem části parcely č. 584/7 v k.ú. Dožice, pan Žáček z Blovic
 9. Žádost o sponzorský dar na Mariášový maraton v Budislavicích
 10. Žádost o vyjádření na akci: „Stavba stáje pro skot a stavba objektu pro skladování sena a slámy v k.ú. Dožice, pan Pojer z Dožic
 11. Sdělení k podnětu o nadměrném hluku z provozu kravína a dojírny v obci Mladý Smolivec
 12. Výsledek ankety - požadavek vlastníků na podání žádosti o komplexní pozemkové úpravy v našich katastrech
 13. Došlá pošta
 14. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 13. 8. 2014

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 13.08.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 22.08.2014

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace