Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 23. 2. 2017(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 23. 2. 2017 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Změna v rozpočtové skladbě, zveřejňování rozpočtových opatření
 6. Dodatek č. 1 na pronájem kanceláře v budově šaten SK Starý Smolivec čp. 120
 7. Obecně závazná vyhláška 1/2017 – Požární řád Obce Mladý Smolivec
 8. Žádost Spolku Lungta o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
 9. Žádost pana Novotného z Příbrami o povolení k hostování s pouťovými atrakcemi v naši obcích
 10. Žádost SK Starý Smolivec z.s. o zakoupení nového zahradního traktůrku
 11. Žádost Petra Kubíčka ze Sušice o schválení trasy sportovního motoristického podniku: VI. Podbrdské setkání legend 2017
 12. Nabídka firmy SAFE TREES, s.r.o. z Rosic na zpracování Plánu péče – inventarizace a hodnocení stromů v naší obci
 13. Možnosti pro dotace na rok 2017
 14. Podané žádosti na dotace na rok 2017
 15. VŘ na výběr firmy, která bude vydávat připravované SMOLIVECKÉ NOVINY
 16. Řešení problému se zásobováním pitnou vodou ve Starém Smolivci
 17. Řešení problému se zásobováním pitnou vodou v Mladém Smolivci
 18. Došlá pošta
 19. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 16. 2. 2017

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 16.02.2017

Z úřední desky bylo sejmuto: 23.02.2017

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace