Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 23.8.2019(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat v pátek 23.8.2019 od 18.hod v hostinci na hřišti ve Starém Smolivci

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů, určení zapisovatele
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Záměr prodeje pozemku v k.ú. Mladý Smolivec p.č. 946/36 KN o výměře 88 m2 za cenu 60 Kč/m2/ dle GP 212-319/2018 a náklady na zaměření ve výši 5000 Kč
 6. Záměr směny pozemku v k.ú. Radošice p.č. 978/9 KN o výměře 199 m2 za pozemek v k.ú. Radošice p.č. 978/20 o výměře 202 m2 dle GP 158-121/2019 a náklady na zaměření ve výši 4500 Kč
 7. Záměr směny pozemku v k.ú. Budislavice p.č. 616/37 KN o výměře 32 m2 dle GP 102-445/2018 za pozemek v k.ú. Budislavice p.č. 282/22 o výměře 81 m2 dle GP 101-444/2018 a náklady na zaměření ve výši 4500 Kč, za rozdílné m2 zaplatí Obec Mladý Smolivec 30 Kč/m2, a to za 49 m2
 8. Možnost zakoupení budovy na p. st. 15/3 v kú Mladý Smolivec
 9. Provoz ordinace praktického lékaře v Mladém Smolivci
 10. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Mikroregionu Nepomucko – spoluúčast na pořízení mobiliáře
 11. Dotační podpora SMS ČR na slavnostní otevření kurtu ve Starém Smolivci
 12. Podání žádosti o dotaci do dotačního programu PK „Podpora dostupnosti primární ambulantní zdravotní péče v Plzeňském kraji 2019“
 13. Příprava projektové dokumentace firmou Arbocom na úpravy veřejných prostranství v obcích
 14. Projednání podkladů pro zpoplatnění silnic I. třídy
 15. Výměna světel v obci Dožice
 16. Informace o probíhajících stavebních akcích
 17. Došlá pošta
 18. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 15.8. 2019

Podepsán: Eva Kubová starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 15.08.2019

Z úřední desky bylo sejmuto: 23.08.2019

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace