Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 24. 11. 2016(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 24. 11. 2016 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Plán inventur na rok 2016
 6. Záměr pronájmu místa na umístění bezdrátové technologie na poskytování internetu na objektu Starý Smolivec 80 o výměře 1 m2 na objektu za cenu 500 Kč/rok/objekt firmě ARENIS s.r.o., IČO28022599
 7. Podání žádosti na Rekonstrukci rybníku Strhaný v obci Mladý Smolivec, část Starý Smolivec, do programu MZE ČR
 8. Uzavření smlouvy na zpracování žádosti o dotaci na Rekonstrukci rybníku Strhaný v obci Mladý Smolivec, část Starý Smolivec, do programu MZE ČR s firmou TNT Consulting, s.r.o., IČO 25528114
 9. Podání žádosti na Rekonstrukci kurtů a tribuny ve Starém Smolivci do programu MŠMT
 10. Uzavření smlouvy na zpracování žádosti o dotaci na Rekonstrukci kurtů a tribuny ve Starém Smolivci do programu MŠMT s firmou Ing. David Plíštil, Ph.D., IČO 66992354
 11. Žádost o dotaci na provoz TJ Starý Smolivec
 12. Příprava rozpočtu na rok 2017
 13. Žádost Dany Skuhravé z Radošic na opravy v čp. 10 v Radošicích
 14. Žádost Zdeňka Hřebejka na výstavbu hřiště na Petanque
 15. Žádost pana Faměry z Mladého Smolivce o směnu pozemku
 16. Informace o stavu výsuvného žebříku
 17. Informace o Smoliveckém měsíčníku
 18. Došlá pošta
 19. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 16. 11 2016

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 16.11.2016

Z úřední desky bylo sejmuto: 24.11.2016

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace