Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 26. 10. 2017(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 26. 10. 2017 od 19 hod v hostinci v Dožicích

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou STAFIS-KT s.r.o.
 6. Stromy pod kontrolou, plán údržby veřejné zeleně
 7. Informace o probíhajícím VŘ na projekt Zásobování pitnou vodou Starý Smolivec
 8. Informace o probíhajících opravách obecních budov
 9. Příprava rozpočtu na rok 2018
 10. Parkování v obcích
 11. Volné pobíhání psů
 12. Došlá pošta
 13. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 19. 10. 2017

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 19.10.2017

Z úřední desky bylo sejmuto: 26.10.2017

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace