Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 26.11.2015 (archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 26. 11. 2015 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Rozpočtový výhled 2016-2020, Strategický plán obce Mladý Smolivec 2016 -2020
 6. Návrh rozpočtu na rok 2016
 7. Inventarizační komise, plán inventur
 8. Pravidla pro přijímání a vyřizování petic
 9. Zápisy v obecních kronikách za rok 2014
 10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za TKO od 1. 1. 2016
 11. Zařazení MK ve vlastnictví obce do tříd
 12. Prodej pozemku p.č. 946/34 o výměře 64 m2 v k.ú. Mladý Smolivec za cenu 30 Kč/m2 dle GP 179-115/2015 a náklady na zaměření 4450Kč a pozemku p.č. 946/25 o výměře 34 m2 v k.ú. Mladý Smolivec za cenu 30 Kč/m2 manželům Trefných z Mladého Smolivce
 13. Pronájem místa na umístění bezdrátové technologie na poskytování internetu na objektu Vodárna Budislavice p.č. st. 99 o výměře 1 m 2 na objektu za cenu 500 Kč/rok/objekt firmě United Networks SE, Plzeň
 14. Žádost firmy OMEXOM GA Energo s.r.o. na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení VB v Dožicích – vedení NN – od křižovatky před hospodou směr Mladý Smolivec
 15. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti Dožice, rekonstrukce I. část – k NN – od transformátoru ke křižovatce před hospodu s firmou ČEZ Distribuce, a.s. o výměře 265 m2 za cenu 250 Kč/m2
 16. Informace o opravě stropů v Radošicích čp. 10 – obecní byt
 17. Žádosti o dotaci pro TJ Starý Smolivec a o věcné dary na turnaj Ve voleném mariáši v Dožicích a turnaj Člověče nezlob se v Budislavicích
 18. Výběr firmy na opravu podlahy v hostinci v Dožicích a uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem
 19. Výběr firmy na opravu kapličky v Radošicích a uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem
 20. Výběr firmy na rekonstrukci VO v Mladém Smolivci a uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem
 21. Informace k žádosti pana Fejfara z Dožic o pronájem pozemku v Dožicích a výsledek šetření
 22. Došlá pošta
 23. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 19.11. 2015

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 19.11.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 26.11.2015

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace